Dodaj do ulubionych Bramka e-mail Ustaw stronê jako startow¹
FERIE ZIMOWE


SP £ebcz - Ferie zimowe 2008

14 STYCZNIA ROZPOCZÊ£Y SIÊ DWUTYGODNIOWE FERIE ZIMOWE. NIESTETY ZIMOWE TYLKO Z NAZWY, GDY¯ NIE SPAD£A ANI JEDNA GWIAZDKA ŒNIEGU. POZA ODPOCZYNKIEM W DOMACH MOGLIŒMY UCZESTNICZYÆ W RÓ¯NEGO RODZAJU ZAJÊCIACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI NA teRENIE SZKO£Y.

SP £ebcz - Ferie zimowe 2008
SP £ebcz - Ferie zimowe 2008

SP £ebcz - Ferie zimowe 2008 SP £ebcz - Ferie zimowe 2008 SP £ebcz - Ferie zimowe 2008 SP £ebcz - Ferie zimowe 2008 SP £ebcz - Ferie zimowe 2008 SP £ebcz - Ferie zimowe 2008 SP £ebcz - Ferie zimowe 2008 SP £ebcz - Ferie zimowe 2008 SP £ebcz - Ferie zimowe 2008 SP £ebcz - Ferie zimowe 2008