Dodaj do ulubionych Bramka e-mail Ustaw stronę jako startową
Konkurs plastyczny


SP Łebcz -Konkurs plastyczny 2008

Dnia 22 kwietnia ogłoszono wyniki konkursu plastycznego dla klas I – III „Jak spędzam wolny czas”. Organizatorem przedsięwzięcia była pani Wiesława Kudra – opiekun szkolnego koła PCK. Z regulaminem konkursu uczniowie zostali zapoznani 10 marca. Oto on:
1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów klas I – III.
2. Tematyką prac plastycznych jest pokazanie pomysłów na spędzanie wolnego czasu.
3. Praca powinna być wykonana na kartce formatu A 4.
4. Można zastosować dowolną technikę wykonania pracy, np. farbami, kredkami, wyklejanką.
5. Podpisane prace należy oddać wychowawcy klasy do dnia 31.03.2008
6. Zgłoszone prace oceni specjalna komisja.
7. Oceniając poszczególne prace komisja będzie uwzględniać: ciekawą technikę, interesujące przedstawienie tematu, estetykę wykonania pracy.
8. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się na apelu szkolnym.
W dniu 8 kwietnia komisja w składzie: pani Krystyna Grądzka i pani Wiesława Kudra, dokonała oceny zgłoszonych prac. Oto jej ocena:
I miejsce – Honorata Nazarczuk (klasa III)
II miejsce – Jagoda Kołodzik (klasa I)
III miejsce – Katarzyna Malik (klasa III)
Wyróżnienia:
Jakub Hincke (kl.II), Julia Grenwald (kl.II), Karolina Waz (kl.III)

Dnia 22 kwietnia, na apelu szkolnym, laureaci konkursu i wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody (pisaki, teczki, notesy). Nagrodzono także pozostałych uczniów, którzy wzięli udział w konkursie – każde dziecko otrzymało notesik.

SP Łebcz -Konkurs plastyczny 2008
SP Łebcz -Konkurs plastyczny 2008
SP Łebcz -Konkurs plastyczny 2008