SANEPIDSP Łebcz - Spotkanie z pracownikiem Sanepidu 08r.

W ramach realizacji zadań ujętych w szkolnym planie wychowawczym i profilaktycznym, dnia 21 listopada 2008 roku, klasy IV – VI spotkały się z pracownikiem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pucku. Pani Agnieszka Bromska – Bartoszewicz przygotowała prelekcję związaną z profilaktyką zdrowia. Uczniowie szczegółowo zapoznali się z następującymi zagadnieniami: bezpieczna żywność, prawidłowe odżywianie dzieci i młodzieży, przestrzeganie zasad higieny przechowywania i spożywania żywności, praca pracowników Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pucku. Na zakończenie spotkania dzieci zadawały dodatkowe pytania, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi.

SP Łebcz - Spotkanie z pracownikiem Sanepidu 08r. SP Łebcz - Spotkanie z pracownikiem Sanepidu 08r. SP Łebcz - Spotkanie z pracownikiem Sanepidu 08r.