Żyjemy na KaszubachSP Łebcz - żyjemy na Kaszubach

Od 2007 roku 20 uczniów naszej szkoły uczęszcza na lekcje języka kaszubskiego. Prowadzącą zajęcia jest pani Krystyna Grądzka, która dba o bezbłędne opanowanie języka przez uczniów oraz kształci umiejętność porozumiewania się nim. Ważną sferą obcowania z językiem regionalnym jest organizacja nauczania przejawiająca się w różnorodności zajęć. I właśnie tak jest w naszej szkole. Pani Grądzka i jej podopieczni brali udział w przedsięwzięciach, których celem było popularyzacja literatury, tradycji i folkloru kaszubskiego, poznawanie historii Kaszub oraz pielęgnowanie mowy kaszubskiej.

Oto one:

24 marca 2009 r. – Warsztaty integracyjne przeprowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pucku pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, podczas których dzieci zaprezentowały scenkę rodzajową w języku kaszubskim oraz wzięły udział w grupowych zajęciach warsztatowych dotyczących kuchni kaszubskiej, regionalnych wiosennych i wielkanocnych dekoracji oraz malowania haftów kaszubskich na płótnie.

31 marca 2009 r. – Warsztaty edukacyjne zorganizowane przez Muzeum Ziemi Puckiej, podczas których uczniowie uczestniczyli w lekcji historycznej „Liga Morska”, obejrzeli ekspozycję stałą i czasową w kamienicy szlacheckiej oraz odwiedzili Bibliotekę Publiczną dla Dzieci i Młodzieży im. Zaślubin Polski z morzem, gdzie zajęli się wyszukiwaniem książek, przy pomocy katalogu alfabetycznego, w ramach lekcji bibliotecznej „Rodzaje katalogów”.

16 kwietnia 2009 r. – XXXVIII Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa” Chmielno’ 2009, eliminacje Gminy Puck, w którym dziewczęta (Joanna Grubba, Honorata Nazarczuk, Agnieszka Kowalewska i Klaudia Mudlaff) zaprezentowały po dwa utwory (wiersz, proza) Alojzego Nagla, Jana Trepczyka, Jana Piepki, Józefa Ceynowy i Aleksandra Labudy.

7 – 8 maja 2009 r. – Zjazd uczniów powiatu puckiego w Helu w ramach projektu edukacyjnego „Gniazdo Gryfa”, związanego z integracją środowiska szkolnego wokół pomorskości i wspólnego dziedzictwa, którego celem, było wspólne opisanie tego, co pojmujemy i przyjmujemy jako nasze dziedzictwo kulturalne – czym jest dla nas Pomorze, co stanowi jego specyfikę, co składa się na jego różnorodność i na czym opiera się niezwykłość pomorskich miejsc.

SP Łebcz - żyjemy na Kaszubach SP Łebcz - żyjemy na Kaszubach SP Łebcz - żyjemy na Kaszubach SP Łebcz - żyjemy na Kaszubach SP Łebcz - żyjemy na Kaszubach SP Łebcz - żyjemy na Kaszubach SP Łebcz - żyjemy na Kaszubach SP Łebcz - żyjemy na Kaszubach SP Łebcz - żyjemy na Kaszubach SP Łebcz - żyjemy na Kaszubach SP Łebcz - żyjemy na Kaszubach SP Łebcz - żyjemy na Kaszubach SP Łebcz - żyjemy na Kaszubach SP Łebcz - żyjemy na Kaszubach