ZAKOŃCZENIE ROKUSP Łebcz - zakończenie roku szkolnego

POŻEGNANIE Z MIJAJĄCYM ROKIEM SZKOLNYM ROZPOCZĘŁO SIĘ OD UDZIAŁU WSZYSTKICH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI WE MSZY ŚWIĘTEJ, ODPRAWIONEJ W INTENCJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I POMYŚLNYCH WAKACJI, PRZEZ PROBOSZCZA NASZEJ PARAFII, KS. KAZIMIERZA BIAŁKA, DNIA 18 CZERWCA O GODZINIE 10.00, W KOŚCIELE PARAFIALNYM POD WEZWANIEM ŚW. MARCINA W ŁEBCZU. NATOMIAST 19 CZERWCA, O GODZ. 10.00, ROZPOCZĄŁ SIĘ POŻEGNALNY APEL PODSUMOWUJĄCY ROK SZKOLNY 2008/2009. NA UROCZYSTOŚĆ PRZYBYLI UCZNIOWIE, PRACOWNICY SZKOŁY, KSIĄDZ PROBOSZCZ K. BIAŁK ORAZ RODZICE.

  OTO PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
 • POWITANIE WSZYSTKICH PRZYBYŁYCH PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY- PANIĄ REGINĘ ARENT;
 • ODŚPIEWANIE HYMNU PAŃSTWOWEGO;
 • WYSTĘP UCZNIÓW Z KLAS VA I VB
 • WYSTĘP SZÓSTOKLASISTÓW;
 • OBDAROWANIE KWIATAMI WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI, ZAJMUJĄCYCH SIĘ EDUKACJĄ KLASY VI PODCZAS JEJ POBYTU W NASZEJ SZKOLE;
 • POŻEGNALNE PRZEMÓWIENIE DYREKTORA SZKOŁY;
 • WRĘCZENIE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY:
 • NAGRÓD KSIĄŻKOWYCH ZA CELUJĄCE I BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE UCZNIOM KLASY VI (BARTŁOMIEJOWI MACIEJEWSKIEMU, MONICE BULCZAK, AGACIE IDKOWIAK, KAROLINIE ŚLIWIŃSKIEJ, MARTYNIE MIŁOSZ);
  DYPLOMÓW I NAGRÓD RZECZOWYCH ZA OSIĄGNIĘCIE WYSOKICH WYNIKÓW W GMINNYM, POWIATOWYM I WOJEWÓDZKIM TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO (ERYKOWI BIAŁK (KL. VA), MILENIE FIGURSKIEJ (KL. VB) ORAZ GRZEGORZOWI SZYMANKIEWICZOWI (KL. VB);
  DYPLOMÓW I NAGRÓD RZECZOWYCH ZA REPREZENTOWANIE SZKOŁY W ZAWODACH SPORTOWYCH (ARTUROWI MINGA (KL. VI) I MICHAŁOWI DUSZA (KL. VI);
  LISTÓW GRATULACYJNYCH DLA RODZICÓW WZOROWYCH SZÓSTOKLASISTÓW;
  DYPLOMÓW I NAGRÓD KSIĄŻKOWYCH ZA ZAJĘCIE I MIEJSCA W SZKOLNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM MONICE BULCZAK (KL. VI) I HONORACIE NAZARCZUK (KL. IV);
 • WRĘCZENIE PRZEZ WYCHOWAWCĘ KLASY VI, PANIĄ URSZULĘ SIEROSŁAWSKĄ:
 • ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY Z WYRÓŻNIENIEM (BARTŁOMIEJOWI MACIEJEWSKIEMU średnia ocen 5,22 zachowanie bardzo dobre, MONICE BULCZAK śr. ocen 5,11 zach. wzorowe, AGACIE IDKOWIAK śr. ocen 5,0 zach. wzorowe, KAROLINIE ŚLIWIŃSKIEJ śr. ocen 5,0 zach. wzorowe, MARTYNIE MIŁOSZ śr. ocen 4,77 zach. wzorowe);
  ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY.
 • POŻEGNIANIE UCZNIÓW KLASY III Z WYCHOWAWCZYNIĄ, PANIA DOROTĄ NAZARCZUK.
 • POŻEGNIANIE Z PANIĄ MARTĄ KRYŻA, KTÓRA PEŁNIŁA FUNKCĘ POMOCY NAUCZYCIELA DLA UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W KLASIE I (WRĘCZENIE JEJ PAMIĄTKOWEJ KSIĄŻKI PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY).
 • K0LEJNYM I OSTATNIM PUNKTEM UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO BYŁO SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS I - V Z WYCHOWAWCAMI, PODCZAS KTÓREGO WSZYSTKIE DZIECI OTRZYMAŁY ŚWIADECTWA, A NAJLEPSI UCZNIOWIE ŚWIADECTWA Z WYRÓŻNIENIEM I NAGRODY KSIĄŻKOWE, OTO ONI:
 • KLASA I: Kacper Baran, Paulina Drewing, Mateusz Dudek, Krystian Figurski, Marcel Hincke, Dominika Jeka, Bartłomiej Rutha
  KLASA II: Weronika Babińska, Eryk Drzezdzon, Weronika Grabowska, Dagmara Hirt, Jagoda Kołodzik, Agnieszka Kowalewska, Oliwia Miłosz, Klaudia Mudlaff, Julia Muza, Julia Sojkowska
  KLASA III: Sebastian Białk, Tomasz Burclaf, Angelika Darga, Eliza Dettlaff, Agnieszka Gaffke, Julia Grenwald, Jakub Hincke, Oliwia Karsznia, Patrycja Kowalska, Adrianna Kwidzińska, Jakub Palczykowski, Dariusz Szeiba, Magda Wittbrodt
  KLASA IV: Honorata Nazarczuk (średnia ocen 5,33 zachowanie bardzo dobre), Patrycja Palczykowska (śr. ocen 5,08 zach. bardzo dobre), Karolina Waz (śr. ocen 5,08 zach. bardzo dobre), Łukasz Głowienka (śr. ocen 4,81 zach. bardzo dobre)
  KLASA V A: Eryk Białk (średnia ocen 5,36 zachowanie wzorowe), Dawid Rutha (śr. ocen 5,18 zach. bardzo dobre), Kamil Kryża (śr. ocen 5,09 zach. bardzo dobre), Mikołaj Drzeżdżon (śr. ocen 5,0 zach. bardzo dobre)
  KLASA V B: Grzegorz Szymankiewicz (średnia ocen 5,27 zachowanie bardzo dobre), Milena Figurska (śr. ocen 5,17 zach. wzorowe), Anna Niedbała (śr. ocen 5,08 zach. wzorowe)
  PO ROZSTANIU Z UCZNIAMI PRACOWNICY SZKOŁY ORAZ ZAPROSZENI GOŚCIE UDALI SIĘ NA UROCZYSTY OBIAD, ZAMYKAJĄCY ROK SZKOLNY 2008/2009. PANI DYREKTOR, R. ARENT, ZAPROSIŁA NAUCZYCIELI, OBSŁUGĘ SZKOŁY I EMERYTOWANYCH PEDAGOGÓW NA SKOSZTOWANIE DAŃ KUCHNI CHIŃSKIEJ W „RESTAURACJI CHIŃSKIEJ” WE WŁADYSŁAWOWIE.

SP Łebcz - zakończenie roku szkolnego SP Łebcz - zakończenie roku szkolnego SP Łebcz - zakończenie roku szkolnego SP Łebcz - zakończenie roku szkolnego SP Łebcz - zakończenie roku szkolnego SP Łebcz - zakończenie roku szkolnego SP Łebcz - zakończenie roku szkolnego SP Łebcz - zakończenie roku szkolnego SP Łebcz - zakończenie roku szkolnego SP Łebcz - zakończenie roku szkolnego SP Łebcz - zakończenie roku szkolnego