Rozpoczęcie roku szkolnegoSP Łebcz - rozpoczęcie roku szkolnego

PIERWSZY DZIEŃ NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

SP Łebcz - rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny 2009 – 2010 rozpoczął się 1 września. Tego dnia, o godzinie 8.00, uczniowie, ich rodzice i nauczyciele spotkali się na mszy świętej w Kościele Parafialnym, pod wezwaniem św. Marcina w Łebczu. Mszę odprawił, w intencji uczniów, nauczycieli i pomyślnego nowego roku szkolnego, proboszcz naszej parafii, ks. Kazimierz Białk. Ponadto pierwszoklasiści i dzieci z oddziału przedszkolnego przyniosły do kościoła tornistry z podręcznikami, zeszytami i przyborami szkolnymi, które ksiądz Białk poświęcił.

Po mszy wszyscy udali się do szkoły na uroczysty apel, który rozpoczął się odśpiewaniem hymnu narodowego. Podczas apelu, dyrektor szkoły pani R. Arent przywitała nauczycieli, uczniów i rodziców, zapoznała wszystkich z organizacją nowego roku szkolnego, przedstawiła wychowawców klas oraz odczytała listy z życzeniami i pozdrowieniami od Ministra Edukacji Narodowej – pani K. Hall, Pomorskiego Kuratora Oświaty - pana Z. Szudrowicza, posła, pana K. Plocke i Wójta Gminy Puck - pana T. Puszkarczuka, skierowane do uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.


Po apelu klasy udały się do przydzielonych im sal lekcyjnych, gdzie spotkały się ze swoimi wychowawcami.

SP Łebcz - rozpoczęcie roku szkolnego SP Łebcz - rozpoczęcie roku szkolnego SP Łebcz - rozpoczęcie roku szkolnego SP Łebcz - rozpoczęcie roku szkolnego SP Łebcz - rozpoczęcie roku szkolnego