Sesja fotograficzna
Sesja fotograficzna


SP Łebcz - Sesja fotograficznaKlasa 0 z wychowaczynią panią Alicją Domaszk

SP Łebcz - Sesja fotograficznaKlasa I z wychowawczynią panią Emilią Brezińską - Lessnau

SP Łebcz - Sesja fotograficzna
Klasa II z wychowawczynią panią Bożeną Smerczak

SP Łebcz - Sesja fotograficznaKlasa III z wychowawczynią panią Dorotą Nazarczuk

SP Łebcz - Sesja fotograficznaKlasa IV z wychowawczynią panią Iwoną Engler

SP Łebcz - Sesja fotograficznaKlasa VA z wychowaczynią panią Sabiną Kużel

SP Łebcz - Sesja fotograficznaKlasa VB z wychowawczynią panią Krystyną Grądzką

SP Łebcz - Sesja fotograficznaKlasa VI z nauczycielami od lewej: Mariuszem Głombiowskim, Emilią Brezińską-Lessnau, Dorotą Nazarczuk, Iwoną Engler, wych. Urszulą Sierosławską, Sabiną Kużel, Bożeną Smerczak, Teresą Kohnke