5 lat we wspólnej Europie

WŚRÓD WIELU METOD AKTYWIZUJĄCYCH PRACĘ UCZNIÓW NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZASŁUGUJE METODA PROJEKTÓW. JEST ONA WSPÓŁCZESNĄ FORMĄ ZAGOSPODAROWANIA PEWNYCH OBSZARÓW PROGRAMU NAUCZANIA, KSZTAŁTUJĄCĄ WIELE UMIEJĘTNOŚCI ORAZ INTEGRUJĄCA WIEDZĘ   Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW. ISTOTĄ METODY PROJEKTÓW JEST SAMODZIELNA PRACA UCZNIÓW, SŁUŻĄCA DO REALIZACJI OKREŚLONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, ZADANIA LUB PROBLEMU DYDAKTYCZNEGO I WYCHOWAWCZEGO, W OPARCIU O WCZEŚNIEJ PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA. PRACA METODĄ PROJEKTU SPRAWIA UCZNIOM RADOŚĆ W SAMODZIELNYM POZNAWANIU RZECZYWISTOŚCI, ANGAŻUJE NIE TYLKO ICH INTELEKT, ALE RÓWNIEŻ EMOCJE.

IMG_6358-1.JPG

DNIA 5 MAJA 2009 ROKU, W PIĄTĄ ROCZNICĘ WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ, UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY I ICH RODZICE WZIĘLI UDZIAŁ W PROJEKCIE EDUKACYJNYM „5 LAT WE WSPÓLNEJ EUROPIE”. AUTORAMI PRZEDSIĘWZIĘCIA BYLI PANI WIESŁAWA KUDRA I PAN MARIUSZ GŁOMBIOWSKI.

TEMATYKA PROJEKTU DOTYCZYŁA UNII I PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. GŁÓWNYM CELEM PRZEDSIĘWZIĘCIA BYŁA  POPULARYZACJA WIEDZY O INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE.

 

DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW PRZYGOTOWANO TRZY ZADANIA, JEDNO DLA RODZICÓW. DOTYCZYŁY ONE TEMATYKI ZWIĄZANEJ Z WYLOSOWANYM, PRZEZ GOSPODARZA KLASY, KRAJEM. OTO WYNIKI LOSOWANIA:

 

KLASA I – WŁOCHY KLASA II – HOLANDIA       KLASA III – POLSKA        KLASA IV – GRECJA

KLASA VA  - HISZPANIA      KLASA VB – FRANCJA       KLASA VI – NIEMCY

IMG_6393.JPG

NA MIESIĄC PRZED REALIZACJĄ PROJEKTU, KLASY OTRZYMAŁY PISEMNE INSTRUKCJE DO POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ, KTÓRE ZAWIERAŁY SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA, SPOSOBY REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA ORAZ ZASADY OCENIANIA.

ZADANIE I – WYKONANIE PLAKATU DOTYCZĄCEGO UNII EUROPEJSKIEJ

ZADANIE II – WYKONANIE PAMIĄTEK ZWIĄZANYCH Z WYLOSOWANYM KRAJEM

ZADANIE III – PRZYGOTOWANIE DO KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

ZADANIE IV – PRZYGOTOWANIE PRZYSMAKÓW KULINARNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA WYLOSOWANEGO KRAJU
                       (ZADANIE DLA RODZICÓW)

WSZYSTKIE KLASY (ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ) WYKONAŁY PLAKATY DO DNIA 4 MAJA, KTÓRE  UMIESZCZONO NA TABLICACH
NA KORYTARZU SZKOLNYM.

IMG_6368.JPG

W DZIEŃ REALIZACJI PROJEKTU, O GODZ. 8.00, UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE SPOTKALI SIĘ NA APELU, PODCZAS KTÓREGO ODŚPIEWANO HYMN UNII EUROPEJSKIEJ „ODĘ DO RADOŚCI” I PRZEKAZANO INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZEBIEGIEM CAŁEGO DNIA.   PONADTO UCZNIOWIE –  CZŁONKOWIE WARSZTATÓW TEATRALNYCH, POD KIERUNKIEM PANI SABINY KUŻEL,  WYSTAWILI KRÓTKĄ INSCENIZACJĘ PT. „POLSKA I EUROPA”,  PO KTÓREJ WSZYSCY ROZESZLI SIĘ DO SAL LEKCYJNYCH W CELU WYKONANIA ZADANIA II, CZYLI PAMIĄTEK.

O GODZ. 10.00 CAŁA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA PONOWNIE ZEBRAŁA SIĘ NA HOLU SZKOLNYM, ABY ZAPREZENTOWAĆ TO, CZEGO WYMAGAŁY ZADANIA. ROZPOCZĘŁY SIĘ PREZENTACJE, PODCZAS KTÓRYCH KLASY OPISYWAŁY I PREZENTOWAŁY WYKONANE PAMIĄTKI ORAZ OPISYWAŁY PRZERÓŻNE PRZYSMAKI CHARAKTERYSTYCZNE DLA WYLOSOWANEGO PRZEZ NIE KRAJU.

IMG_6403-1.JPG

KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ ODBYWAŁ SIĘ W DWÓCH TURACH. NAJPIERW WZIĘŁO W NIM UDZIAŁ PO TRZECH REPREZENTANTÓW, WYLOSOWANYCH PRZEZ WYCHOWAWCÓW, Z KLAS I – III, NASTĘPNIE KONKUROWALI ZE SOBĄ PRZEDSTAWICIELE KLAS IV, VA, VB I VI. OTO REPREZENTANCI POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

KLASA I

KRYSTIAN FIGURSKI

DOMINIKA JEKA

MATEUSZ DERC

KLASA II

JULIA KOZAK

JAKUB SZWARC

KACPER BIAŁK

KLASA III

KAROL DUSZA

JULIA GRENWALD

ADRIANNA KWIDZIŃSKA

IMG_6418-1.JPG

 

KLASA IV

SEBASTIAN MIŁOSZ

ARKADIUSZ CZAJA

PIOTR BLOK

KLASA VA

KAMIL KRYŻA

ANNA BURCLAF

TOMASZ AREMKE

KLASA VB

PAULINA HEBEL

GRZEGORZ MACIEJEWSKI

RADOSŁAW ZIELIŃSKI

KLASA VI

DAWID JEKA

SYLWESTER CZAJA

PATRYK GRENWALD

 

IMG_6414.JPG

 

W KATEGORII KLAS I – III PIERWSZE MIEJSCE ZAJĘŁA KLASA III, DRUGIE KLASA I, TRZECIE KLASA II. W KATEGORII KLAS STARSZYCH ZWYCIĘZCAMI ZOSTALI PRZEDSTAWICIELE KLASY VA I VI, DRUGIE MIEJSCE ZDOBYŁA KLASA VB, TRZECIE KLASA IV.

 

 

PO TURNIEJU WIEDZY NADSZEDŁ CZAS NA DEGUSTACJĘ EUROPEJSKICH PRZYSMAKÓW PRZYGOTOWANYCH
PRZEZ RODZICÓW. MAMY UGOTOWAŁY, CHARAKTERYSTYCZNE DLA WYLOSOWANEGO PRZEZ ICH DZIECI KRAJU, POTRAWY
I PRZYGOTOWAŁY STANOWISKA, NA KTÓRYCH JE ZAPREZENTOWANO. STOŁY UGINAŁY SIĘ OD PRZERÓŻNYCH DAŃ. JEDLIŚMY
GOLONKĘ, KALMARY, BIGOS, PIZZĘ, ZUPĘ SEROWĄ, SAŁATKĘ GRECKĄ, KREWETKI, ŚLIMAKI W CIEŚCIE, KOTLETY SCHABOWE, GYROS, SPAGETTI, SZNYCLE, ŻUREK, SERY, GASPACHO, SZARLOTKĘ, CROISSANTY I WIELE INNYCH POTRAW KUCHNI WŁOSKIEJ, HOLENDERSKIEJ, POLSKIEJ, GRECKIEJ, HISZPAŃSKIEJ, FRANCUSKIEJ I NIEMIECKIEJ.

 

IMG_6420-1.JPGIMG_6424-1.JPGIMG_6431.JPG

 

WSZYSTKIM DOPISYWAŁ WIELKI APETYT !!!

 

IMG_6452.JPG

PO DEGUSTACJI ODBYŁ SIĘ APEL PODSUMUWUJĄCY REALIZACJĘ PROJEKTU. PANI WIESŁAWA KUDRA I PAN MARIUSZ GŁOMBIOWSKI PODALI WYNIKI KONKURSU WIEDZY I WRĘCZYLI GOSPODARZOM KLAS DYPLOMY ORAZ SŁODYCZE
DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW. PONADTO DYREKTOR SZKOŁY, PANI REGINA ARENT, PODZIĘKOWAŁA AUTOROM PRZEDSIĘWZIĘCIA ZA POMYSŁ, ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE PROJEKTU, RODZICOM ZA PRZYGOTOWANIE POTRAW, A NAUCZYCIELOM
I DZIECIOM ZA ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ NAD REALIZACJĄ ZADAŃ.

 

 

 

 

IMG_6465.JPG

 

 

 

 

IMG_6469.JPGIMG_6482.JPGIMG_6475.JPG

-------------> Powrót do strony głównej <-------------