Konkurs Biblijny

Wojewódzko – Metropolitalny Konkurs Biblijny

17 listopada 2010 roku odbył się w naszej szkole Wojewódzko – Metropolitalny Konkurs Biblijny (etap szkolny dla uczniów szkół podstawowych), którego tematyka dotyczyła Księgi Wyjścia, należącej do Pięcioksięgu i tym samym do Starego Testamentu. Najważniejszą część tej Księgi stanowi rozdział 20, w którym Bóg nadaje swojemu ludowi prawo - Dekalog, czyli 10 przykazań.

  Do konkursu przystąpili:
 • Klasa IVb – Eryk Drzezdzon, Julia Sojkowska, Dagmara Hirt, Maciej Derc
 • Klasa V – Eliza Dettlaff, Oliwia Karsznia, Adrianna Kwidzińska, Damian Wyrwał, Sebastian Białk
 • Klasa VI – Honorata Nazarczuk

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test przygotowany przez członków Akcji Katolickiej w Jastrzębiej Górze. Prace sprawdziła szkolna komisja konkursowa w składzie: Iwona Engler – nauczyciel języka angielskiego i Joanna Turczyn – katechetka, która była odpowiedzialna za zorganizowanie przedsięwzięcia w naszej szkole.
  Oto wyniki konkursu:
 • I miejsce – Eliza Dettlaff, która zdobyła maksymalną liczbę punktów
 • II miejsce – Dagmara Hirt
 • III miejsce – Oliwia Karsznia
 • IV miejsce – Adrianna Kwidzińska
Uczennice te będą reprezentowały naszą szkołę w etapie rejonowym konkursu, który odbędzie się 7 stycznia 2011 roku w Jastrzębiej Górze.

Ponadto w ramach Konkursu Biblijnego zorganizowano konkurs plastyczny dla klas I – III, w którym wzięło udział 19 dzieci.
Komisja w składzie: Iwona Engler, Mariusz Głombiowski i Joanna Turczyn wybrała 7 prac, które przekazano do Komisji Rejonowej w Jastrzębiej Górze.
  Oto autorzy tych prac:
 • Klasa I – Paulina Kozak, Mateusz Sławiński, Szymon Kużel
 • Klasa IIb – Martyna Kowalska
 • Klasa III – Alicja Grenwald, Marcel Hincke, Julia Bullman
Nagrody dla zwycięzców w obu konkursach ufundował ksiądz proboszcz Kazimierz Białk, dyplomy zaprojektował i wykonał nauczyciel informatyki, pan Mariusz Głombiowski.