Ślubowanie

SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

14 października 2010 roku odbyło się w naszej szkole Ślubowanie uczniów klasy pierwszej. W miłej, pełnej przyjaźni atmosferze, pierwszoklasiści i ich rodzice zostali przywitani przez dyrektora szkoły, panią Reginę Arent oraz przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego, którzy, pod kierunkiem pani Iwony Engler, przygotowali uroczystość. Następnie głos oddano pierwszakom, którzy recytowali wiersze i śpiewali piosenki o tematyce szkolnej i ślubowali, że
zawsze będą godnie reprezentować szkołę, zachowywać się kulturalnie, z szacunkiem traktować kolegów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, oraz sumiennie wykonywać obowiązki ucznia.
Później zostali pasowani na uczniów oraz otrzymali rożki pełne słodyczy, dyplomy i upominki ufundowane przez Szkolną Spółdzielnię Uczniowską „Motylek”, kierowaną przez pana Mariusza Głombiowskiego.
Na zakończenie uroczystości odśpiewano uczniom klasy I piosenkę „Sto lat”, po czym pani dyrektor podziękowała dzieciom i ich wychowawczyni, pani Bożenie Smerczak, za piękny występ oraz życzyła pierwszakom wielu sukcesów w nauce.
Ostatnim punktem uroczystości był słodki poczęstunek, na którym spotkali się, rodzice, nauczyciele i uczniowie klasy I.

  Uczniowie klasy I pasowani na uczniów:
 • Bemke Martyna
 • Bullmann Jan
 • Ellwart Angelika
 • Hintzke Kamil
 • Hulak Anna
 • Hulak Katarzyna
 • Jeka Patryk
 • Korthals Dawid
 • Kozak Paulina
 • Kubawski Krzysztof
 • Kużel Szymon
 • Labudda Jagoda
 • Meter Wiktoria
 • Myśliński Maciej
 • Palczykowski Przemysław
 • Smuga Przemysław
 • Sławinski Mateusz
 • Warnke Julianna
 • Waz Julianna

SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej
SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP Łebcz – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej