Dzień SenioraSP Łebcz - Dzień Seniora

Dzisiaj wszystkie smutki - precz! Święto Seniorów - ważna rzecz!

Dnia 25 stycznia 2010 r. W remizie OSP w Łebczu odbyła się impreza z okazji Dnia Seniora. Organizatorami uroczystości byli Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna i nasza szkoła. Panie z KGW przygotowały słodki poczęstunek dla gości, my zajęliśmy się przygotowaniem zaproszeń, dekoracją sali oraz występem na cześć obchodzących swe święto Babć i Dziadków.

    Oto przebieg imprezy:
  • Przywitanie Seniorów przez dyrektora naszej szkoły, panią R. Arent, sołtysa Łebcza, pana J. Surowca, prezesa OSP, pana G. Nowickiego i przewodniczącą KGW, panią R. Kwidzińską, złożenie im życzeń.
  • Występ uczniów z naszej szkoły.
  • Wręczenie Babciom i Dziadkom kwiatów własnoręcznie wykonanych przez dzieci.
  • Słodki poczęstunek.
  • Występ pań z Koła Gospodyń Wiejskich.
  • Zabawa przy muzyce (do tańca przygrywał pan M. Kowalewski).
Nad przygotowaniem uroczystości i uczniów do występu czuwały panie D. Nazarczuk i M. Szczypior.

SP Łebcz - Dzień Seniora SP Łebcz - Dzień Seniora SP Łebcz - Dzień Seniora SP Łebcz - Dzień Seniora SP Łebcz - Dzień Seniora SP Łebcz - Dzień Seniora SP Łebcz - Dzień Seniora SP Łebcz - Dzień Seniora SP Łebcz - Dzień Seniora