ZAŚLUBINY

SP Łebcz - Zaślubiny Polski z Morzem12 lutego 2010 roku, klasa III, pod kierunkiem pani Bożeny Smerczak, przygotowała apel upamiętniający 90. ROCZNICĘ ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM. Trzecioklasiści przygotowali prezentację multimedialną obrazującą to, tak ważne dla naszej Ojczyzny wydarzenie, recytowali wiersze o morzu i śpiewali morskie piosenki.

Ponadto przygotowali piękną dekorację i gazetkę związaną z obchodami zaślubin, a na występ ubrali się w uroczyste stroje z elementami morskimi.

SP Łebcz - Zaślubiny Polski z Morzem SP Łebcz - Zaślubiny Polski z Morzem
SP Łebcz - Zaślubiny Polski z Morzem