CENTRUM NAUKI
EXPERYMENT

Dnia 2 listopada chętni uczniowie z klas IV – VI, pod opieką pań Sabiny Kużel, Teresy Kohnke i Krystyny Grądzkiej, udali się do Centrum Nauki EKSPERYMENT w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Podczas wizyty w Centrum dzieci miały możliwość efektywnego przyswojenia wiedzy, poprzez wypróbowanie, dotknięcie, przeprowadzenie eksperymentu na jednym z 30 oryginalnych, interaktywnych stanowisk. Proste w użyciu, interaktywne stanowiska, zebrano w pięć grup tematycznych: Człowiek, Środowisko, Dźwięki, Fizyka i Optyka, objaśniających zjawiska otaczającego nas świata. Nasi uczniowie chętnie przeprowadzali te doświadczenia, poznając prawa fizyki i przyrody.