Przedstawienie „Lustro”

Dnia 10 listopada, gościł w naszej szkole Teatr „Kurtyna”
z Krakowa z przedstawieniem profilaktycznym
pt. „Lustro”.
Spektakl ten, sfinansowany przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
został osadzony na gruncie szkolnej rzeczywistości
i był doskonałą okazją do pokazania uczniom
jak unikać zachowań agresywnych, jak się
przeciwstawiać agresji fizycznej i słownej
oraz gdzie w razie potrzeby szukać pomocy.