Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2011-2012

ROK SZKOLNY 2011 – 2012 ROZPOCZĄŁ SIĘ PIERWSZEGO WRZEŚNIA. TEGO DNIA, O GODZINIE 9.00, W KOŚCIELE PARAFIALNYM, POD WEZWANIEM ŚW. MARCINA W ŁEBCZU, ZOSTAŁA ODPRAWIONA MSZA ŚWIĘTA, W CZASIE KTÓREJ PROBOSZCZ NASZEJ PARAFII, KS. KAZIMIERZ BIAŁK MODLIŁ SIĘ WRAZ Z UCZNIAMI, ICH RODZICAMI I NAUCZYCIELAMI ZA POMYŚLNY ROK SZKOLNY ORAZ POŚWIĘCIŁ PLECAKI, PODRĘCZNIKI I PRZYBORY SZKOLNE DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ I W „ZERÓWKACH”.

PO MSZY, O GODZINIE 10.00 W SZKOLE, ODBYŁ SIĘ UROCZYSTY APEL, PODCZAS KTÓREGO DYREKTOR SZKOŁY PANI REGINA ARENT ZAPOZNAŁA UCZNIÓW Z ORGANIZACJĄ NOWEGO ROKU SZKOLNEGO I PRZEDSTAWIŁA GRONO PEDAGOGICZNE. SERDECZNIE PRZYWITALIŚMY NOWYCH PEDAGOGÓW (PANIĄ DOROTĘ LABUDDA, NAUCZYCIELKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO I PANIĄ JOANNĘ CZAPP, NAUCZYCIELA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM) ORAZ PANIĄ KRYSTYNĘ GRĄDZKĄ, KTÓRA POWRÓCIŁA DO SZKOŁY PO ODBYTYM ROCZNYM URLOPIE DLA PORATOWANIA ZDROWIA. NASTĘPNIE PANI DYREKTOR ODCZYTAŁA FRAGMENTY LISTÓW (Z ŻYCZENIAMI I POZDROWIENIAMI) OD MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - PANI K. HALL, POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY - PANA Z. SZUDROWICZA, POSŁA - PANA K. PLOCKE I WÓJTA GMINY PUCK - PANA T. PUSZKARCZUKA, SKIEROWANE DO UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW.

PO APELU KLASY UDAŁY SIĘ DO PRZYDZIELONYCH IM SAL LEKCYJNYCH, GDZIE SPOTKAŁY SIĘ ZE SWOIMI WYCHOWAWCZYNIAMI.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE – PANIE JOANNA CZAPP I ALICJA DOMASZK
KLASA I – PANI EMILIA BREZIŃSKA- LESSNAU
KLASA II – PANI BOŻENA SMERCZAK
KLASA III A – PANI MIROSŁAWA SZCZYPIOR
KLASA III B – PANI DOROTA NAZARCZUK
KLASA IV I VA – PANI KRYSTYNA GRĄDZKA
KLASA VB – PANI SABINA KUŻEL
KLASA VI – PANI TERESA KOHNKE