Uroczyste zakończenie
roku szkolnego 2010-2011

Obchody zakończenia roku szkolnego rozpoczęły się już 21 czerwca. Tego dnia wszyscy uczniowie i nauczyciele wzięli udział we mszy świętej, odprawionej w intencji uczniów, nauczycieli i udanych wakacji, przez proboszcza naszej parafii, ks. Kazimierza Białka.

Dnia 20 czerwca, o godzinie 9.00, rozpoczął się uroczysty pożegnalny apel dla klas 0 – III, na którym spotkali się uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.

Oto program uroczystości, poprowadzony przez dyrektora szkoły, panią Reginę Arent:
Przywitanie uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Podsumowanie całorocznej nauki i zachowania uczniów. Wręczenie dzieciom nagród książkowych za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie, udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz za aktywną pracę na rzecz klasy i szkoły. Odczytanie listu od pomorskiego kuratora oświaty, pana Zdzisława Szudrowicza, w którym znalazły się życzenia miłego i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i nauczycieli, podziękowania pedagogom za trud włożony w naukę i wychowanie uczniów i życzenia dla rodziców, aby wysiłek poświęcony wychowaniu ich pociech zaowocował licznymi sukcesami.


Ponadto, podczas apelu, klasy I – III pożegnały odchodzącą z naszej szkoły nauczycielkę języka angielskiego, panią Iwonę Engler. Delegacje klas (dziewczynka i chłopiec) recytowały dla niej wiersze, śpiewały piosenki i w imieniu swoich rówieśników wręczyły jej pożegnalne laurki i bukiety kwiatów.

Apel był także okazją do podziękowania i pożegnania się klasy III z wychowawczynią panią Emilią Brezińską-Lessnau. Trzecioklasiści – Kamila Kuchnowska i Marcel Hincke, w imieniu klasy III, złożyli jej życzenia, wręczyli pożegnalny upominek i bukiet kwiatów.

Po apelu dzieci z klas 0 – III spotkały się ze swoimi wychowawcami, którzy wręczyli im świadectwa i życzyli słonecznych i radosnych wakacji.

O godzinie 10.00 rozpoczął się uroczysty pożegnalny apel dla klas IV- VI. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania wszystkich zebranych przez dyrektora szkoły, panią Reginę Arent, po którym oddano głos klasie V.

Piątoklasiści przygotowali pożegnalny występ, zabawne dyplomy i symboliczne upominki dla odchodzących ze szkoły szóstoklasistów.


Po występie klasy V, pożegnali się ze szkołą uczniowie klas VI. W ich wykonaniu usłyszeliśmy wiele wierszy i piosenek. Padły też słowa podziękowania dla wszystkich nauczycieli, którzy zajmowali się ich edukacją i wychowaniem. Ponadto pedagodzy otrzymali od nich piękne kwiaty.

Po występach uczniów pani R. Arent, wygłosiła pożegnalną mowę, podczas, której podsumowała siedem lat pobytu szóstoklasistów w naszej szkole, życzyła im samych sukcesów w dalszych etapach nauki oraz wręczyła nagrody i świadectwa z wyróżnieniem.

Nagrody książkowe za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz za aktywność i zaangażowanie w pracach na rzecz klasy i szkoły otrzymały Honorata Nazarczuk, Patrycja Palczykowska, Katarzyna Malik, Łukasz Głowienka, Joanna Grubba i Wiktoria Prena

Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymali Honorata Nazarczuk (średnia ocen 5,50), Patrycja Palczykowska (5,25), Katarzyna Malik (5,20), Łukasz Głowienka (5,00), Wiktoria Prena (4,90) i Joanna Grubba (4,75 ).

Dyplomy i nagrody rzeczowe (piłki lub książki) za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych otrzymały Katarzyna Malik, Magdalena Mudlaff, Joanna Grubba, Honorata Nazarczuk i Paulina Jeka.

Po rozdaniu nagród wychowawczyni klasy VI, pani Iwona Engler wręczyła swoim wychowankom świadectwa ukończenia szkoły, a po niej, pani dyrektor wyróżniła uczniów klasy V - Tomasza Burclafa, Agnieszkę Gaffke i Jakuba Palczykowskiego za osiągnięcie wysokich wyników w gminnym, powiatowym i wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Po pożegnaniu z klasą VI nadszedł czas na nagrodzenie najlepszych uczniów z klas IVa, IVb i V. Dyrektor szkoły, pani R. Arent, wręczyła im nagrody książkowe. Oto oni:

Klasa IVa: WERONIKA BABIŃSKA, WERONIKA GRABOWSKA, PAULINA PRIEBE, KLAUDIA MUDLAFF

Klasa IVb: HIRT DAGMARA, AGNIESZKA KOWALEWSKA, JULIA SOJKOWSKA, WERONIKA WARNKE, JULIA MUZA, SZYMON BIAŁK

Klasa V: JULIA GRENWALD, OLIWIA KARSZNIA, ELIZA DETTLAFF, AGNIESZKA GAFFKE, JAKUB PALCZYKOWSKI, SEBASTIAN BIAŁK, TOMASZ BURCLAF, ADRIANNA KWIDZIŃSKA

Ponadto pani dyrektor wręczyła mamom Honoraty Nazarczuk i Patrycji Palczykowskiej listy gratulacyjne z wyrazami uznania za wzorowe wychowanie córek (list ten przygotowano także dla rodziców Katarzyny Malik).

Ostatnim punktem uroczystości było pożegnanie odchodzących z naszej szkoły pań – Iwony Engler i Bernadety Nowak (zastępującej panią K. Grądzką). Pani dyrektor, w imieniu grona pedagogicznego, wręczyła im pamiątkowe książki i kwiaty.

Po zakończeniu apelu uczniowie klas IV – V rozeszli się do sal lekcyjnych, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami, od których otrzymali świadectwa. /p>