Dzień
Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej, corocznie świętowany
w rocznicę utworzenia, 14 października 1773 roku,
Komisji Edukacji Narodowej, jest świętem wszystkich
pracowników oświaty.

Z tej okazji, w piątek 19 października 2012 roku, odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia, na którą zaproszono nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, emerytowanych nauczycieli, (których reprezentowała pani Krystyna Wardzińska oraz przedstawicieli Rady Rodziców.

Specjalnie dla nich członkowie warsztatów teatralnych, pod kierunkiem pani Sabiny Kużel, przygotowali program artystyczny pt. „Ogród zaczarowany”, a przedstawiciele samorządu uczniowskiego wręczyli symboliczne róże.

Po występie uczniów głos zabrała dyrektor szkoły, pani Regina Arent, która złożyła swoim współpracownikom życzenia, wręczyła im kwiaty i rozdała nagrody dla wyróżnionych nauczycieli, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, zaangażowanie w działalności wychowawczej i opiekuńczej, w roku szkolnym 2011/2012. Nagrodą Dyrektora Szkoły zostali uhonorowani następujący nauczyciele:
Sabina Kużel, Wiesława Kudra, Urszula Sieroslawska, Dorota Nazarczuk, Bożena Smerczak, Mirosława Szczypior, Mariusz Głombiowski, Joanna Turczyn, Alicja Domaszk

Po nagrodzeniu nauczycieli pani dyrektor odczytała życzenia, skierowane do pracowników oświaty, od posła - pana Kazimierza Plocke i Wójta Gminy Puck - pana Tadeusza Puszkarczuka.

Na koniec spotkania przedstawicielki Rady Rodziców, panie Beata Warnke i Sylwia Bemke, złożyły nauczycielom życzenia oraz wręczyły, na ręce pani dyrektor, okolicznościowy tort i kwiaty.

Kontynuacją obchodów Dnia Edukacji Narodowej był słodki poczęstunek w szkole, a po nim na uroczysty obiad w restauracji „Nordowi MÔl” w Celbowie, na który poza obecnymi na akademii osobami, przybyła emerytowana nauczycielka pani Maria Wawrzyniak.