Apel na cześć
Pani Kwidzińskiej

4 kwietnia 2012 roku był wyjątkowy. Otóż, tego dnia zaprosiliśmy, na uroczysty apel,

panią Reginę Kwidzińską, długoletnią przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Łebczu, która niedawno zrezygnowała z tego stanowiska.
Podczas przygotowanej na jej uroczystości podziękowaliśmy pani Reginie za wieloletnią współpracę z naszą szkołą, za jej zaangażowanie i pomaganie uczniom i nauczycielom w organizowaniu przeróżnych przedsięwzięć na terenie szkoły i wsi.
Uczniowie, specjalnie dla niej, przygotowali program artystyczny w języku polskim i kaszubskim oraz wręczyli jej wielkanocny upominek.
Ponadto dyrektor szkoły, pani Regina Arent, podarowała pani Reginie bukiet róż oraz wręczyła jej ozdobne pisemne podziękowanie ze słowami:
„Serdeczne wyrazy podziękowania za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, za wieloletnią, bezinteresowną pomoc i życzliwość”
Pani Regina oglądała występ uczniów nie kryjąc łez i ze wzruszeniem podziękowała dzieciom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości.