Pierwszy dzień
nowego roku szkolnego

Rok szkolny 2012 – 2013 rozpoczął się 3 września. Tego dnia, o godzinie 9.00, uczniowie, ich rodzice i nauczyciele spotkali się na mszy świętej w Kościele Parafialnym, pod wezwaniem św. Marcina w Łebczu. Mszę odprawił, w intencji uczniów, nauczycieli i pomyślnego nowego roku szkolnego, proboszcz naszej parafii, ks. Kazimierz Białk. Ponadto pierwszoklasiści i dzieci z oddziału przedszkolnego przyniosły do kościoła tornistry z podręcznikami, zeszytami i przyborami szkolnymi, które ksiądz Białk poświęcił.

Po mszy wszyscy udali się do szkoły na uroczysty apel, który rozpoczął się odśpiewaniem hymnu narodowego. Podczas apelu, dyrektor szkoły pani R. Arent przywitała nauczycieli, uczniów i rodziców, zapoznała wszystkich z organizacją nowego roku szkolnego, przedstawiła wychowawców klas oraz odczytała listy z życzeniami i pozdrowieniami od Ministra Edukacji Narodowej – pani K. Szumilas, Pomorskiego Kuratora Oświaty – pani E. Wasilenko , posła, pana K. Plocke i Wójta Gminy Puck - pana T. Puszkarczuka, skierowane do uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Po apelu klasy udały się do przydzielonych im sal lekcyjnych, gdzie spotkały się ze swoimi wychowawcami.
Oddziały przedszkolne – pięciolatki - pani Alicja Domaszk – sześciolatki - pani Mirosława Szczypior
Klasa I – pani Dorota Nazarczuk
Klasa II– pani Emilia Brezińska- Lessnau
Klasa III – pani Bożena Smerczak
Klasy IVa i VIb – pani Sabina Kużel
Klasa IVb – pani Dorota Labudda
Klasa V– pani Teresa Kohnke
Klasa VIa – pani Bernadeta Nowak