UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO

Pożegnanie z mijającym rokiem szkolnym rozpoczęło się od udziału wszystkich uczniów i nauczycieli we MSZY ŚWIĘTEJ, odprawionej w intencji bezpiecznych i radosnych wakacji dla dzieci i nauczycieli, przez proboszcza naszej parafii,ks. Kazimierza Białka, dnia 28 czerwca o godzinie 9.00, w Kościele Parafialnym p. w. Św. Marcina w Łebczu.

Natomiast 29 czerwca, o godz. 9.00, rozpoczął się POŻEGNALNY APEL PODSUMOWUJĄCY ROK SZKOLNY 2011/2012 DLA KLAS 0 - III.

Na uroczystość przybyli uczniowie, pracownicy szkoły, ksiądz proboszcz K. Białk oraz rodzice.

  Oto PROGRAM UROCZYSTOŚCI poprowadzony przez dyrektora szkoły panią Reginę Arent:
 • Przywitanie uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
 • Odśpiewanie hymnu państwowego.
 • Podsumowanie całorocznej pracy uczniów.
 • Odczytanie listu od pomorskiego kuratora oświaty, pani Elżbiety Wasilenko.
 • Wręczenie dzieciom nagród książkowych za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie, udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz za aktywną pracę na rzecz klasy i szkoły.
 • Złożenie życzeń wakacyjnych.
 • Spotkanie dzieci z wychowawcami, wręczenie im świadectw.

UCZNIOWIE KLAS I – III Z NAGRODAMI KSIĄŻKOWYMI OTRZYMANYMI ZA CELUJĄCE I BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE, WZOROWE I BARDZO DOBRE ZACHOWANIE, UDZIAŁ W KONKURSACH SZKOLNYCH I MIĘDZYSZKOLNYCH ORAZ ZA AKTYWNĄ PRACĘ NA RZECZ KLASY I SZKOŁY.

Klasa I - Budzisz Cezary, Czwatschka Zuzanna, Drewing Oliwia, Jaffke Patrycja, Jeka Maria, Kwidzińska Angelika, Nadolska Martyna, Rutha Julia, Stromska Oliwia, Szeiba Natalia, Wyszecka Karolina

Klasa II - Bemke Martyna, Ellwart Angelika, Kubawski Krzysztof, Kużel Szymon, Myśliński Maciej, Palczykowski Przemysław, Sławiński Mateusz, Waz Julianna

Klasa IIIa - Babińska Martyna, Baran Katarzyna, Głowienka Dominika, Grabowski Paweł, Kaczykowska Agnieszka, Kubawski Filip, Pal Zuzanna

Klasa IIIb - Białk Nikola, Grubba Wiktor, Korth Kordian, Kowalska Martyna, Rutha Klaudia

O godzinie 10.00 rozpoczął się POŻEGNALNY APEL PODSUMOWUJĄCY ROK SZKOLNY 2011/2012 DLA KLAS IV – VI, na którym spotkali się uczniowie, pracownicy szkoły, ksiądz proboszcz K. Białk oraz rodzice.

  Oto PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
 • Powitanie wszystkich przybyłych przez dyrektora szkoły- panią Reginę Arent.
 • Odśpiewanie hymnu państwowego.
 • Występ uczniów z klas Va i Vb oraz wręczenie szóstoklasistom pożegnalnych upominków.
 • Występ VI klasy.
 • Obdarowanie kwiatami wychowawców, nauczycieli pracowników obsługi, zajmujących się nauczaniem i wychowaniem klasy VI podczas jej pobytu w naszej szkole
 • .
 • Pożegnalne przemówienie dyrektora szkoły.
 • Wręczenie przez dyrektora szkoły:
  - nagród książkowych za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie (Sebastianowi Białk, Elizie Dettlaff, Agnieszce Gaffke, Julii Grenwald, Oliwii Karsznia i Adriannie Kwidzińskiej);
  - nagrody książkowej za aktywną pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły (Martynie Kowalskiej);
  - sprzętu sportowego za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych i osiągnięcia sportowe (Tomaszowi Burclaff, Karolowi Dusza, Agnieszce Gaffke, Jakubowi Hincke i Jakubowi Palczykowskiemu);
  - piłek, ufundowanych przez Wójta Gminy Puck, za osiągnięcie wysokich wyników w gminnym, powiatowym i wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Tomaszowi Burclaff, Agnieszce Gaffke i Jakubowi Palczykowskiemu);
  - listów gratulacyjnych dla rodziców wzorowych uczniów;
 • Wręczenie przez wychowawcę, panią Teresę Kohnke świadectw ukończenia szkoły oraz wyników testu szóstoklasistów
 • Wręczenie przez dyrektora szkoły nagród książkowych za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie uczniom klas IV, Va, i VB.

 • klasa IV - Baran Kacper, Bullmann Julianna, Drewing Paulina, Dudek Mateusz, Grenwald Alicja, Hincke Marcel, Jeka Dominika, Jeka Paweł, Rompca Natalia, Rutha Bartłomiej
  Klasa Va - Babińska Weronika, Grabowska Weronika, Mudlaff Klaudia, Priebe Paulina
  Klasa Vb – Białk Szymon, Hirt Dagmara
 • Odczytanie przez panią dyrektor listu od pomorskiego kuratora oświaty, pani Elżbiety Wasilenko.
 • Złożenie uczniom życzeń wakacyjnych.
 • Spotkanie dzieci z wychowawcami, wręczenie im świadectw.