ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO

2 września 2013 roku
uczniowie naszej szkoły
rozpoczęli kolejny rok szkolny.

Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta msza święta odprawiona, o godzinie 8.00, w intencji pełnego sukcesów nowego roku szkolnego, przez proboszcza naszej parafii, ks. Kazimierza Białka, w Kościele Parafialnym, pod wezwaniem św. Marcina w Łebczu, w czasie której poświęcono plecaki, podręczniki i przybory szkolne dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej i w „zerówkach”.

Następnie uczniowie wraz z nauczycielami udali się do szkoły, gdzie o godzinie 9.00 rozpoczął się uroczysty apel. Na inauguracji nowego roku szkolnego 2013/2014 oprócz uczniów i grona pedagogicznego obecni byli również rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni goście (ks. K. Białk).

 • Oto przebieg apelu:
   odśpiewanie hymnu narodowego,
   przywitanie uczniów, nauczycieli i rodziców przez dyrektora szkoły panią R. Arent,
   przedstawienie składu grona pedagogicznego (wychowawców klas).
 • Ponadto pani dyrektor życzyła uczniom wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci.

  Po apelu uczniowie udali się do przydzielonych im sal lekcyjnych, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.