Konstytucja 3 Maja

30 kwietnia 2014 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel poświęcony

223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie klasy IV, przygotowani przez panią Krystynę Grądzką, przypomnieli, w oparciu o prezentację multimedialną, najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju.

Konstytucja 3 Maja, miała na celu zachowanie całości i suwerenności Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, znacząco ograniczyła demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Formalnie zniosła liberum veto. Jej głównymi autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj.