REKRUTACJA

KOMUNIKATDyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Łebczu informuje,
iż w dniach od 11 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r.
odbywa się postępowanie rekrutacyjne dzieci na rok szkolny 2019/2020 do:
oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Łebczu,
klasy I Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Łebczu.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ODBYWA SIĘ
WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

Zapisów proszę dokonywać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Druki wymaganych dokumentów oraz szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły od dnia 11.02.2019 r.

Jeżeli dziecko, które mieszka w obwodzie szkoły, będzie uczęszczało do klasy pierwszej poza obwodem – rodzice są zobowiązani poinformować o tym fakcie Dyrekcję szkoły w w/w terminach.

Zarządzenie Wójta Gminy Puck w sprawie terminów rekrutacji do przedszkola i szkoły na rok szkolny 2019/20.pdf


Oddział przedszkolny z obwodu szkoły

Wniosek pobierz
Oświadczenie religia pobierz
Oświadczenie opieka zdrowotna pobierz
Obowiązek informacyjny pobierz
Wizerunek pobierz
Upoważnienie do odbioru dzecka z przedszkola pobierz
Upoważnienie do odbioru dzecka z przedszkola pobierz

Oddział przedszkolny dla zamieszkałych poza obwodem szkoły

Wniosek pobierz
Oświadczenie religia pobierz
Oświadczenie opieka zdrowotna pobierz
Obowiązek informacyjny pobierz
Wizerunek pobierz
Upoważnienie do odbioru dzecka z przedszkola pobierz
Upoważnienie do odbioru dzecka z przedszkola pobierz
Zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów pobierz

Klasa I z obwodu szkoły

Wniosek pobierz
Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata pobierz
Oświadczenie religia pobierz
Oświadczenie opieka zdrowotna pobierz
Obowiązek informacyjny pobierz
Wizerunek pobierz
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły pobierz
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły pobierz

Klasa I dla zamieszkałych poza obwodem szkoły

Wniosek pobierz
Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów pobierz
Zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów pobierz
Zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów pobierz
Oświadczenie religia pobierz
Oświadczenie opieka zdrowotna pobierz
Obowiązek informacyjny pobierz
Wizerunek pobierz
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły pobierz
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły pobierz