Kanonizacja Jana XXIII
i Jana Pawła II

27 kwietnia 2014 r. w Watykanie, na Placu Świętego Piotra odbyła się uroczystość religijna, podczas której dwaj błogosławieni papieże: Jan XXIII oraz Jan Paweł II, zostali ogłoszonymi świętymi Kościoła katolickiego.

Jak nasza szkoła przygotowywała się do kanonizacji dwóch papieży?

Nasze przygotowania rozpoczęliśmy od przeprowadzenia konkursów plastycznych „Jan Paweł II i dzieci” dla klas I-III oraz „Życie Jana Pawła II i Jego pielgrzymki do Polski – album” dla klas IV-VI. (W miesiącu marcu katechetka, pani Joanna Turczyn na lekcjach religii zapoznała uczniów z regulaminami konkursów. Technika prac plastycznych była dowolna, a termin składania prac upłynął 10 kwietnia. Podsumowanie konkursów odbyło się 25 kwietnia podczas apelu szkolnego zorganizowanego przed kanonizacją).

Kolejnym krokiem przygotowań był wyjazd uczniów klas III-VI do Multikina w Rumi na film „Karol, który został świętym” (4 kwietnia).

Dnia 9 kwietnia uczniowie Szkolnego Koła Caritas przygotowali gazetki ścienne „Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII” oraz rozwiesili plakaty i banery związane z posługą Jana Pawła II.

W dniach 15-30 kwietnia w bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę pamiątek i książek związanych z Janem Pawłem II. Eksponaty na wystawę przynieśli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.

Tuż przed kanonizacją, dnia 24 kwietnia, pani Joanna Turczyn wraz z członkami SKC udekorowała okna szkoły plakatami i chorągiewkami papieskimi.

Uczniowie klasy III pod kierunkiem katechetki wykonali książeczkę-kolorowankę „ Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”, którą można było obejrzeć w bibliotece i wysłuchać jej treści w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Uczniowie zerówek również mogli obejrzeć wystawę w bibliotece i szkolne gazetki ścienne, wysłuchując opowieści o Janie Pawle II i Janie XXIII. Ponadto obejrzały prace plastyczne oraz albumy wykonane przez swoich starszych kolegów.

Przyłączyliśmy się do inicjatywy Pana Eugeniusza Pryczkowskiego, który do szkół województwa pomorskiego wysłał e-maila z propozycją, aby Kaszubi 27 kwietnia o godz. 21.00 w swoich domach rodzinnych odśpiewali pieśń dziękczynną za dar Świętego Jana Pawła. (Słowa i melodię piosenki „ Kaszubi dla Jana Pawła II” uczniowie naszej szkoły mogli wgrać na pendrive’a lub wysłać e-mailem na swoje komputery).

Do kanonizacji obu papieży przygotowywaliśmy się także poprzez udział w akcjach charytatywnych:

w marcu członkowie SCK zbierali pieniądze w ramach akcji „Grosz do grosza – nakarm głodnego”;

przez cały Wielki Post dzieci w swoich domach zbierały pieniążki do skarbonek „Jałmużna wielkopostna”;

uczniowie i pracownicy szkoły włączyli się do zbiórki żywności, którą przekazano potrzebującym rodzinom z naszej miejscowości

odbyła się zbiórka zabawek, odzieży i butów, przekazanych do oddziału Caritas w Pucku.

Dnia 25 kwietnia odbył się uroczysty apel z okazji kanonizacji. Nasze wspólne spotkanie rozpoczęliśmy od wysłuchania „Orędzia papieża Franciszka do rodaków Jana Pawła II”.

Następnie przedstawiciele kl. IV – VI uczestniczyli w turnieju wiedzy o obu papieżach. (Każdą klasę reprezentował trzyosobowy zespół. Uczniowie losowali po trzy pytania, na które udzielali ustnej odpowiedzi). Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała Szkolna Komisja w składzie: dyrektor szkoły, pani Regina Arent i pedagog, pani Wiesława Kudra. Reprezentanci klas doskonale przygotowali się do quizu i wszyscy zdobyli maksymalną ilość punktów. W nagrodę otrzymali pamiątkowe dyplomy i pocztówki z wizerunkami przyszłych świętych papieży.

Kolejnym punktem apelu były prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów kl. IV-VI pod kierunkiem nauczyciela informatyki pana Mariusza Głombiowskiego. Celem prezentacji było przybliżeniem postaci obu świętych.

Podczas apelu odbyło się także podsumowanie konkursów plastycznych. Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: panie Dorota Nazarczuk i Joanna Turczyn przyznała następujące miejsca:

Kl. I - III „Jan Paweł II i dzieci” – praca plastyczna
I miejsce – Hubert Otrombke – kl. I
II miejsce – Przemysław Orzołek – kl. I
III miejsce – Mateusz Głowienke – kl. I

Kl. IV - VI „Życie Jana Pawła II i Jego pielgrzymki do Polski – album”
I miejsce – Zuzanna Pal – kl. Va
II miejsce – Mateusz Sławiński – kl. IV
III miejsce – Dominika Głowienka – kl. Va i Julianna Bullmann – kl. VI

Laureaci konkursów otrzymali, z rąk pani dyrektor, nagrody (obrazy z wizerunkiem Jana Pawła II) oraz dyplomy. Wszystkich uczestników nagrodzono pamiątkowymi pocztówkami i dyplomami. (Nagrody ufundowała Rada Rodziców, dyplomy wykonała pani Joanna Turczyn).

Na zakończenie apelu katechetka, pani Joanna Turczyn, zachęciła wszystkich do obejrzenia Mszy Świętej kanonizacyjnej, a pani dyrektor rozdała uczniom pamiątkowe obrazki z wizerunkiem Św. Jana Pawła II. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia była katechetka i bibliotekarka szkolna – pani Joanna Turczyn.