SPOTKANIE Z POLICJANTKAMI

05.03.2014 roku odbyło się spotkanie uczniów klas IV - VI z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Aspirant Monika Bradtke przeprowadziła zajęcia z uczniami klas IV - VI, natomiast sierżant sztabowy Magdalena Ginda z klasami Va i Vb.

    Tematyką zajęć były następujące zagadnienia:
  • odpowiedzialność karna nieletnich za przestępstwa i wykroczenia,
  • przestrzeganie zasad kodeksu karnego i kodeksu drogowego,
  • uprawnienia nauczycieli w przypadku popełnienia wykroczeń przez uczniów,
  • nieumyślne wyrządzenie krzywdy podczas zabaw, np. w czasie przerw lekcyjnych lub na boisku,
  • odpowiedzialność „za słowo” (obrażanie, używanie wulgaryzmów) oraz pisanie oszczerstw na portalach społecznościowych,
  • wpływ karalności na przyszłość lub karierę zawodową,
  • zasady dobrego zachowania się w szkole i w miejscach publicznych.
Na zakończenie obu spotkań uczniowie otrzymali opaski odblaskowe.

Organizatorem przedsięwzięcia była pedagog szkolny, pani Wiesława Kudra.