PIERWSZY DZIEŃ
NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny 2014 – 2015 rozpoczął się 1 września. Tego dnia, o godzinie 9.00, uczniowie, ich rodzice i nauczyciele spotkali się na mszy świętej w Kościele Parafialnym, pod wezwaniem św. Marcina w Łebczu. Mszę odprawił, w intencji uczniów, nauczycieli i pomyślnego nowego roku szkolnego, proboszcz naszej parafii, ks. Kazimierz Białk. Ponadto pierwszoklasiści i dzieci z oddziałów przedszkolnych przyniosły do kościoła tornistry z podręcznikami, zeszytami i przyborami szkolnymi, które ksiądz Białk poświęcił.

Po mszy wszyscy udali się do szkoły na uroczysty apel, który rozpoczął się odśpiewaniem hymnu narodowego. Podczas apelu, dyrektor szkoły pani R. Arent przywitała nauczycieli, uczniów i rodziców, zapoznała wszystkich z organizacją nowego roku szkolnego, przedstawiła wychowawców klas oraz przekazała życzenia i pozdrowienia od Ministra Edukacji Narodowej – pani J. Kluzik-Rostkowskiej, Pomorskiej Kurator Oświaty - pani E. Wasilenko, posła, pana K. Plocke i Rzecznika Praw Dziecka – pana Marka Michalaka, skierowane do uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Po apelu klasy udały się do przydzielonych im sal lekcyjnych, gdzie spotkały się ze swoimi wychowawcami.