SPOTKANIE ABSOLWENTÓW
ROCZNIK 2004-2005

Dnia 14 marca 2014 roku odbyło się, w naszej szkole, spotkanie absolwentów z rocznika 2004/2005.

Pretekstem do zorganizowania uroczystości była lekcja wychowania do życia w rodzinie, przeprowadzona dokładnie 10 lat temu, której tematem był: Dom moich marzeń. Na tej lekcji ówczesni uczniowie klas VIa i VIb pisali do siebie listy, w których opisywali, co ich zdaniem, będą robili za 10 lat i jak będzie wyglądało ich życie.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00.

    Oto jego przebieg:
  • Przywitanie absolwentów i nauczycieli przez dyrektora szkoły, panią Reginę Arent.
  • Sprawdzenie obecności według list z dzienników szkolnych 2004-2005 przez byłą wychowaczynię, panią Sabinę Kużel.
  • Powitalna przemowa organizatora spotkania, pani Wiesławy Kudry.
  • Obejrzenie prezentacji multimedialnej ze zdjęciami szkolnymi z dawnych lat (przygotowanej przez panią Dorotę Labuddę).
  • Odczytanie listów przez absolwentów, skonfrontowanie opisanych w nich planów i marzeń z ich aktualnym życiem.
  • Zwiedzanie szkoły.
  • Rozmowy i wspomnienia przy słodkim poczęstunku.

Absolwenci obecni na spotkaniu:
Klasa A
Magdalena Cygiert
Dorota Labudda
Marta Marzeion
Bartłomiej Nikrant
Grzegorz Mudlaff
Anna Siwa (Lesnau)
Katarzyna Wyrwał
Klasa B
Jacek Aremke
Małgorzata Darga
Krzysztof Derc
Marta Hirt
Dorota Lemke
Martyna Sierosławska
Robert Soitz