POKAZY STRAŻACKIE

22 maja 2014 roku uczniowie naszej szkoły oglądali pokazy strażackie zorganizowane przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą działającą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebczu. Organizatorem przedsięwzięcia był prezes OSP druh Grzegorz Nowicki. Szkolenie, przeprowadzone w remizie strażackiej, podzielono na trzy części. Najpierw uczestniczyły w nim dzieci z zerówek, następnie uczniowie z klas I – III i jako ostatnie klasy starsze.

    Tematyka spotkania dotyczyła następujących zagadnień:
  • sprzętu gaśniczego,
  • odzieży ochronnej strażaków,
  • sposobów bezpiecznego gaszenia ognia,
  • postępowania w razie pożaru,
  • numerów alarmowych,
  • wyposażenia wozu strażackiego,
  • sposobów udzielania pomocy przez strażaków,
  • postępowania w razie różnych zagrożeń.
Na zakończenie pokazów wszyscy uczniowie zostali poczęstowani cukierkami.

Ponadto dyrektor szkoły, pani R. Arent, osobiście podziękowała druhowi Nowickiemu za zaangażowanie w przybliżaniu naszym uczniom tematyki przeciwpożarowej.