"Cudze chwalicie,
swego nie znacie"

XVI Integracyjne Warsztaty Regionalne
"Cudze chwalicie, swego nie znacie"
III Przegląd Twórczości Kaszubskiej

Dnia 26 marca 2014 roku sześciu uczniów z klas IV i Va, pod opieką pani Joanny Turczyn, udało się do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku, w którym zgodnie z kilkunastoletnią tradycją odbyły się warsztaty regionalne dla szkół podstawowych i gimnazjów powiatu puckiego. Spotkanie to miało na celu integrację uczniów z różnych środowisk oraz prezentację piękna kultury kaszubskiej. Uczestnicy warsztatów pracowali pod kierunkiem twórców ludowych oraz nauczycieli. Zajęcia odbyły się w kilku różnorodnych grupach warsztatowych pod hasłem „Kaszubskie rozmaitości”. Dzieci poznały tajniki oraz smaki kuchni kaszubskiej oraz wzięły udział w zajęciach rękodzieła artystycznego. Wykonały m.in. jajko wielkanocne i obrazek techniką decoupage, pracę przestrzenną-drzewko szczęścia, malowały na płótnie oraz ozdabiały gipsowe aniołki. Ponadto reprezentanci szkół przygotowali występy prezentujące piękno kultury kaszubskiej. Nasi uczniowie zaprezentowali wiersze w języku kaszubskim. Byli to czwartoklasiści Angelika Ellwart, Julianna Waz, Mateusz Sławiński i Maciej Myśliński oraz Agnieszka Kaczykowska i Martyna Babińska z kl.Va.