Bezpieczne ferie

W związku ze zbliżającymi się feriami, dnia 28 stycznia 2015 r., odbyło się spotkanie uczniów klas I a i I b z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Pucku - sierżantem Łukaszem Brzezińskim i młodszą aspirant Magdaleną Gindą. Przedstawiciele policji przybyli do pierwszaków po raz drugi, tym razem, aby omówić z nimi
zasady bezpiecznego zachowania się podczas ferii zimowych.
Policjanci uświadomili dzieciom z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podczas zabaw na śniegu i lodzie, przypomnieli o podstawowych zasadach bezpieczeństwa oraz numerach alarmowych. Poinstruowali je również, jak należy zachować się w różnych sytuacjach, np. co robić, jeśli pod kimś załamie lub zarwie się lód. Rozmawiali też z nimi o bezpieczeństwie we wzmożonym w okresie ferii ruchu drogowym i wręczyli im odblaski na rękę. Ponadto na korytarzach szkolnych pojawiły się gazetki dotyczące bezpiecznych ferii, wychowawcy rozmawiali z dziećmi o zachowaniu bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych i na apelu szkolnym (dnia 30.01.15)dyrektor szkoły, pani R. Arent, zaapelowała do wszystkich uczniów o wdrożenie omówionych bezpiecznych zachowań w czasie dni wolnych od nauki.