BEZPIECZNA
DROGA DO SZKOŁY

W dniu 18 marca 2015 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie odbyła się akcja „Bezpieczna droga do szkoły" zorganizowana przez Pomorski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komendę Powiatową Policji w Pucku oraz Gminę Puck, do której zaproszono naszych drugoklasistów. W imprezie tej wzięło udział, w dwóch turach, ponad 300 uczniów z Gminy Puck. Nasi uczniowie uczestniczyli w II turze wraz z siedmioma innymi szkołami. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania i nauki piosenki pt. „Przepisowy ruch drogowy”. Następnie wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy zadaniowe. Każda grupa przebywała na swoim stanowisku 20-25 min. Przejście na następne stanowisko następowało według zasad obwodu ćwiczebnego. Na stanowisku pierwszym odbywała się pogadanka na temat tego, co dzieci mogą zrobić, żeby były bezpieczne w ruchu drogowym poruszając się rowerem, idąc pieszo po chodniku, przechodząc przez jezdnię lub idąc drogą w terenie niezabudowanym. Uczniowie przypomnieli numery telefonów do służb ratowniczych. Na tym stanowisku przygotowano uczestnikom gry i zabawy pogłębiające wiedzę na temat znaków drogowych oraz zagadki i testy sprawdzające wiedzę dzieci. Na stanowisku drugim prowadzono gry i zabawy edukacyjne w oparciu o mobilne miasteczko ruchu drogowego ze światłami sygnalizacyjnymi. Stanowiskiem trzecim był plac manewrowy, na którym dzieci poruszały się po wyznaczonej trasie na rowerach i hulajnogach. Przy okazji zabawy ważnym elementem tego stanowiska było zakładanie kasków ochronnych, a dokładnie ujmując, nawyku zakładania kasku przed wsiadaniem na rower i hulajnogę. Na stanowisku czwartym uczono dzieci udzielania pierwszej pomocy i jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia. Na zakończenie drugoklasiści otrzymali kamizelki odblaskowe z logiem policyjnej akcji „Widoczny pieszy kierowcę cieszy", ufundowane przez Pomorski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Takie same kamizelki, zakupione przez Gminę Puck przywieźli dla uczniów klasy III.