Projekt edukacyjny
„Rodzina”

 

Dnia 27 kwietnia nastąpiło zakończenie


 
projektu edukacyjnego „Rodzina”
realizowanego w naszej szkole w tym roku szkolnym.

(Bieżący rok został ogłoszony przez ONZ Rokiem Rodziny,
a patronem rodzin jest święty Jan Paweł II).

W projekcie wzięli udział uczniowie kl. 0 - VI,
ich rodzice i wszyscy nauczyciele naszej szkoły.

 

Oto ogólny zarys projektu:

Zadania:

Listopad – kl.0-III  – praca plastyczna dowolną techniką „Moja rodzina”; kl. IV-VI – drzewo genealogiczne.

Grudzień  – kl.0-VI – wykonanie szopek bożonarodzeniowych,
                     udział uczniów z kl. I - III w jasełkach.

Styczeń  – Dzień Babci i Dziadka – występy uczniów z okazji Dnia
                   naszych ukochanych Seniorów; wykonanie laurek grafiką komputerową.

Luty   kl.0-VI – wykonanie albumu „Jak spędzamy wolny czas w naszych rodzinach”.

Marzec i kwiecień  – kl.0-VI – poznajemy zawody naszych rodziców –  spotkania  z zaproszonymi rodzicami lub innymi krewnymi naszych uczniów.

 

Zadanie nr 1

Prace plastyczne na temat „Moja rodzina”
wykonane dowolną techniką przez uczniów klas 0 –III.

 

Zadanie nr 1

Drzewa genealogiczne rodzin wykonane dowolną techniką
przez uczniów klas IV - VI.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymali dyplomy i upominki.
Sponsorem nagród była Spółdzielnia Uczniowska „Motylek”
działająca w naszej szkole.

 

 

Dnia 27 kwietnia,  po dwóch godzinach lekcyjnych,
wszyscy uczniowie i nauczyciele spotkali się na apelu, poprowadzonym przez panią Joannę Turczyn,
podczas którego przedstawiono harmonogram
 i zadania realizowane tego dnia.
Były to
prezentacja klasowa na temat „Rodzina”
oraz  
przygotowanie i konsumpcja potraw przygotowanych
przez uczniów i ich bliskich – „Posiłek integracyjną częścią rodziny” .

 

Po wykonaniu tych zadań
nastąpiło podsumowanie wszystkich  konkursów
 oraz wręczenie klasom dyplomów i nagród.

 

Oto podsumowanie projektu:

KLASA

ZADANIA OBOWIĄZKOWE

ZADANIE DODATKOWE

PREZENTACJA   I POSIŁEK

RAZEM

I A

30 p.

8 p.

47 p.

85p.

I B

28 p.

7 p.

53 p.

88 p.

II

30 p.

8 p.

53 p.

91p.

III

28 p.

2 p.

60 p.

90 p.

IV

23 p.

2 p.

53 p.

78 p.

V

22 p.

5 p.

60 p.

87 p.

VI A

26 p.

2 p.

59 p.

87 p.

VI B

29 p.

8 p.

53 p.

90 p.

 

Osoby odpowiedzialne za  realizację projektu
to panie Wiesława Kudra i Dorota Labudda,
koordynatorem była pani
Joanna Turczyn.

 

Zadanie nr 2

Szopki bożonarodzeniowe wykonane dowolną techniką
przez uczniów klas I - VI.

 

Zadanie nr 3

Laurki wykonane grafiką komputerową
z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 

Zadanie nr 4

Albumy wykonane przez wszystkie klasy
pt.
„Jak spędzamy wolny czas w naszych rodzinach”.

 

Zadanie nr 5

Spotkania  z zaproszonymi rodzicami
 lub innymi krewnymi uczniów pod hasłem
„Poznajemy zawody naszych rodziców”.

 

Zaproszeni goście:

p. Jerzy Tkaczyk – wicewójt Gminy Puck

p. Regina Kwidzińska – przewodnicząca Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich

p. Hanna Stromska – kurator sądowy w Wejherowie

p. Emilia Godurowska – kosmetyczka i fryzjerka

p. Marek Wolff – strażak Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie

p. Małgorzata Drzeżdżon – kosmetyczka

p. Sylwia BizewskaJeka – florystyka

p. Justyna Otrombke - fryzjerka

p. Piotr Golla – twórca ludowy

p. Piotr Sławiński – żołnierz zawodowy

 

Zadanie nr 6

Prezentacja klasowa na temat „Rodzina” .

 

Zadanie nr 7

Przygotowanie i konsumpcja potraw
przygotowanych przez uczniów i ich bliskich -
„Posiłek integracyjną częścią rodziny”
.