Wyjazd uczniów do Ośrodka
Szkoleniowego Szadowo Młyn

Wyjazd uczniów do Ośrodka Szkoleniowego Szadowo Młyn

W dniach 04-06 maja uczniowie naszej szkoły przebywali w Ośrodku Szkoleniowym Szadowo Młyn, niedaleko Kwidzyna. Pobyt 20 dzieci (z klas V-VI) był sponsorowany przez

Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

w ramach podziękowania dla szkół, które aktywnie brały udział w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Dla uczniów przygotowano atrakcyjny program, na który składały się zajęcia integracyjno – sportowe oraz zajęcia dydaktyczne z pierwszej pomocy.

Wszystkie zaproponowane aktywności były przeprowadzone w sposób profesjonalny przez instruktorów WOŚP.
Uczniowie wrócili do domu zadowoleni, z nowymi doświadczeniami i umiejętnościami. Pobyt dzieci w ośrodku był bezpłatny.
Koordynatorem wyjazdu i opiekunem uczniów (wraz z panią Anną Kownatke) była pani Wiesława Kudra.