KONKURS WIEDZY
O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych dla uczniów klas IV-VI został ogłoszony na początku kwietnia.

    Jego celem było:
  • rozpowszechnianie wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych,
  • wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim,
  • zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

Do konkursu przystąpiło 17 uczniów, którzy rozwiązali test wiedzy.
Oto wyniki konkursu:
I miejsce - Nikola Białk (klasa VI B)
II miejsce - Angelika Ellwart (klasa V)
III miejsce - Julita Drewing (klasy VI B)

Wyniki konkursu zostały ogłoszone na apelu szkolnym dnia 14 maja. Laureatki otrzymały dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, pozostali uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami za udział oraz zakładkami.
Organizatorami konkursu były panie Dorota Labudda i Joanna Turczyn.