Apel podsumowujący

Dnia 19 czerwca 2015 roku wszyscy rodzice zostali zaproszeni na uroczystość podsumowującą działania szkoły w bieżącym roku szkolnym.

Dyrektor szkoły, pani Regina Arent , przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego, najważniejsze wydarzenia z życia szkoły oraz osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach sportowych.

Spotkanie wszystkich organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski i rada pedagogiczna) było okazją do kontynuacji podjętych przez naszą szkołę czynności związanych z nadaniem jej imienia – „POLSKICH NOBLISTÓW”.

Uczniowie klas IV – VI (pod kierunkiem pani Sabiny Kużel) przedstawili prezentację o polskich noblistach, podpartą pokazem mulimedialnym (przygotowanym przez panią Dorotę Labuddę).

Ponadto przedstawiono wyniki (ogłoszonego w marcu) konkursu na hymn i sztandar szkoły. Okazało się, że w obu przedsięwzięciach wzięło udział tylko dwóch uczniów – Oskar Kryża z klasy III (sztandar) oraz Mateusz Sławiński z klasy V (hymn). Obaj chłopcy otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe – piłki.

Najważniejszym punktem uroczystości było podpisanie przez przewodniczącą rady rodziców, panią Sylwię Bemke, przewodniczącego samorządu uczniowskiego, Dawida Warnke i przewodniczącą rady pedagogicznej, dyrektora szkoły – panią Reginę Arent, wniosku do Rady Gminy Puck o nadanie naszej szkole imienia wraz z uzasadnieniem.

Spotkanie to było również okazją do przedstawienia najlepszego absolwenta naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym. Została nim uczennica klasy VI b Nikola Białk. Gratulacje !!!

Nie obyło się też od prezentacji najlepszych talentów naszych uczniów. Finalistki konkursu „Mam talent”, Sara Leszczyńska (taniec) oraz Zuzanna Pal (śpiew), ponownie zaprezentowały swoje umiejętności przed zgromadzonymi rodzicami, nauczycielami i uczniami.

Na koniec uroczystości dyrektor szkoły, pani Regina Arent, podziękowała wszystkim rodzicom za podejmowanie szeregu działań wspierających szkołę oraz za wsparcie swoich dzieci w procesie kształcenia.