Najlepszy Absolwent
Gminy Puck

Dnia 23 czerwca 2015 r. w Domu Kultury w Żelistrzewie odbyło się coroczne rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego absolwenta gimnazjum. Po raz pierwszy w konkursie uczestniczyli też najlepsi absolwenci szkół podstawowych Gminy Puck. Z każdej szkoły wytypowany został jeden uczeń, którego zaproszono na uroczystość.

Z naszej szkoły na najlepszego absolwenta wytypowana została Nikola Białk z klasy VI b, z najwyższą średnią ocen 5,55 oraz wysokim wynikiem ze sprawdzianu szóstoklasisty.

Nikola, wraz z wychowawcą, panią Dorotą Labuddą oraz dyrektorem naszej szkoły, panią Reginą Arent, wzięła udział, razem z innymi najlepszymi absolwentami szkół, w spotkaniu z władzami Gminy.

PRYMUS SZKOŁY !!!

Każdy absolwent otrzymał dyplom i różę od Wójta Gminy Puck, pana Tadeusza Puszkarczuka oraz upominki od Przewodniczącej Rady Gminy Puck, pani Anny Pomieczyńskiej.