Historia Łebcza

Obraz wsi Łebcz był kształtowany przez wiele minionych stuleci. Pierwsze historyczne wzmianki o istnieniu wsi pochodzą z 13 wieku, kiedy to Łebcz stanowił własność zakonu cystersów. Niestety do dnia dzisiejszego praktycznie nie dotrwały pamiątki z przeszłości. Zniszczony został zabytkowy wiatrak, a najbardziej imponującym zabytkiem historycznym wsi jest teraz dom wraz z zabudową gospodarczą pochodzący z XIX wieku – o tzw. budowie szachulcowej - wykonany z gliny i drewnianych bali. Innym historycznym poniekąd budynkiem jest kościół Świętego Marcina, pochodzący z XVIII wieku, a wybudowany na miejscu starego drewnianego kościoła, który wielokrotnie płonął.

Utrata suwerenności przez Pomorze sprawiła, iż wieś przeszłą we władanie Krzyżaków. W kolejnych wiekach Łebcz pozostawał pod gospodarczym i społecznym wpływem klasztoru cystersów. Posiadłości szlacheckie ulegały z czasem rozdrobnieniu i tak przez wieki historii przeszły w ręce funkcjonującego w Łebczu w czasie realnego socjalizmu Państwowego Gospodarstwa Rolnego i Stacji Hodowli Roślin.

Kalendarium Łebcza

1285 - W różnych źródłach pojawiają się wzmianki o Łebczu
1288 - Rycerz Gneomar Właścicielem wsi
1340 - Winnych von Kniprode nadaje wsi przywileje oparte na prawie Chełmińskim (pozwolenie na budowę kościoła i plebani)
1484 - Łebcz płaci 6 marek na szpital św. Jerzego w Pucku
1552 - Sołtys wsi Łebcz Andrzej Shirling wraz z mieszkańcami wnosi skargę na króla
1656 - Lustracja wsi przez starostę Puckiego. Sołtysem-Adam Kunz
1658 - Wojna Szwedzka. Wieś zniszczona w75%
1707 - Wybuch cholery choroba zdziesiątkowała tutejszą ludność
1810 - Budowa nowej plebani
1881 - W Łebczu mieszka 20 gospodarzy i istnieją dwa majątki
1886 - Budowa szosy Puck-Łebcz
1900 - Budowa pierwszej remizy strażackiej
1903 - Budowa linii kolejowej Puck - Krokowa przez Łebcz
1906 - Budowa poczty
1928 - Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła
1937 - Ks. Władysław Wielewski organizuje mleczarnie spółdzielczą oraz bank spółdzielczy
1942 - Niemcy dokonują wysiedleń gospodarstw. Zabranie przez Niemców dwóch dzwonów z kościoła
1945 - Zbrojne działania wojenne na terenie Łebcza
1947 - Elektryfikacja wsi
1957 - Założenie Kółka rolniczego
1963 - Otwarcie Klubu Rolnika
1965 - Budowa sklepu przez gminną spółdzielnię "Samopomoc chłopska"
1984 - Budowa bloków mieszkalnych
1992 - Ustalenie nazewnictwa ulic