Formy pomocy uczniom


EUROPEJSKA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓWWażne strony internetowe:

www.poradniapuck.pl – Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Pucku

www.men.gov.pl – Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.kuratorium.gda.pl – Kuratorium Oświaty w Gdańsku

www.dzieckokrzywdzone.pl – Portal wiedzy o problemie krzwdzenia dzieci