DNIA 1 CZERWCA 2010 ROKU, W DZIEŃ DZIECKA, UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY I ICH RODZICE WZIĘLI UDZIAŁ W PROJEKCIE EDUKACYJNYM „KOCHAM CIĘ POLSKO”. AUTORAMI PRZEDSIĘWZIĘCIA BYŁY PANIE  MIROSŁAWA SZCZYPIOR, TERESA KOHNKE I BOŻENA SMERCZAK.

 

 

KOCHAM CIĘ POLSKO

 

 

 

 

TEMATYKA PROJEKTU DOTYCZYŁA POLSKI I JEJ REGIONÓW. GŁÓWNYM CELEM PRZEDSIĘWZIĘCIA BYŁA  POPULARYZACJA WIEDZY O NASZEJ OJCZYŹNIE.

SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”.

 

DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW PRZYGOTOWANO TRZY ZADANIA I JEDNO DLA RODZICÓW. DOTYCZYŁY ONE TEMATYKI ZWIĄZANEJ Z WYLOSOWANYM, PRZEZ GOSPODARZA KLASY, REGIONEM.   OTO WYNIKI LOSOWANIA:

 

KLASA IA – POMORZE   KLASA IB – MAZOWSZE      KLASA II – MAZURY    KLASA III – ŚLĄSK
KLASA IV –
PODKARPACIE        KLASA V  - WIELKOPOLSKA   KLASA VIA – PODLASIE    KLASA VIB – MAŁOPOLSKA

 

NA PÓLTORA MIESIĄCA PRZED REALIZACJĄ PROJEKTU, KLASY OTRZYMAŁY PISEMNE INSTRUKCJE
DO POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ, KTÓRE ZAWIERAŁY SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA, SPOSOBY REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA ORAZ ZASADY OCENIANIA.

ZADANIE I – WYKONANIE  GAZETKI DOTYCZĄCEJ WYLOSOWANEGO REGIONU

ZADANIE II – WYKONANIE  ALBUMU ZWIĄZANEGO Z WYLOSOWANYM REGIONEM

ZADANIE III – PRZYGOTOWANIE DO  KONKURSU WIEDZY O POLSCE

ZADANIE IV – PRZYGOTOWANIE  PRZYSMAKÓW KULINARNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA WYLOSOWANEGO REGIONU (ZADANIE DLA RODZICÓW).

SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”.

SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”.

 

WSZYSTKIE KLASY (ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ) WYKONAŁY GAZETKI DO DNIA 21 MAJA, KTÓRE  UMIESZCZONO NA TABLICACH W SALACH LEKCYJNYCH.

 

W DZIEŃ REALIZACJI PROJEKTU, O GODZ. 8.30, UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE SPOTKALI SIĘ NA APELU, PODCZAS KTÓREGO ODŚPIEWANO HYMN POLSKI I PRZEKAZANO INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZEBIEGIEM CAŁEGO DNIA.   PO APELU WSZYSCY ROZESZLI SIĘ
DO SAL LEKCYJNYCH W CELU WYKONANIA ZADANIA II, CZYLI
ALBUMU.

 

O GODZ. 10.00 CAŁA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA PONOWNIE ZEBRAŁA SIĘ NA HOLU SZKOLNYM, ABY ZAPREZENTOWAĆ TO, CZEGO WYMAGAŁY ZADANIA. WIELKĄ ATRAKCJĄ DNIA BYŁ WYSTĘP DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, KTÓRE ZAPREZENTOWAŁY NAM WIADOMOŚCI, WIERSZYKI I PIOSENKI DOTYCZACE NASZEJ OJCZYZNY – POLSKI. PO ICH WYSTĘPIE ROZPOCZĘŁY SIĘ PREZENTACJE POSZCZEGOLNYCH REGIONÓW POLSKI (ZADANIE I), W KTÓRYCH UWZGLĘDNIONO:

v  GWARĘ

v  STROJE LUDOWE

v  TAŃCE

v  PRZYŚPIEWKI.

 

 
 


v  POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

v  GŁÓWNE MIASTA

v  ZABYTKI

v  BOGACTWA NATURALNE

 

KONKURS WIEDZY O POLSCE (ZADANIE III) ODBYWAŁ SIĘ W DWÓCH TURACH. NAJPIERW WZIĘŁO W NIM UDZIAŁ PO TRZECH REPREZENTANTÓW, WYLOSOWANYCH, PRZEZ GOSPODARZY, Z KLAS I – III, NASTĘPNIE KONKUROWALI ZE SOBĄ PRZEDSTAWICIELE KLAS IV, V, VIA I VIB. W OBU KATEGORIACH REPREZENTANCI KLAS ZDOBYLI MAKSYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW.

PO TURNIEJU WIEDZY DYREKTOR SZKOŁY, PANI REGINA ARENT, WRĘCZYŁA GOSPODARZOM  KLAS DYPLOMY ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE I OBDAROWAŁA UCZNIÓW TACAMI PEŁNYMI SŁODYCZY, Z OKAZJI OBCHODZONEGO PRZEZ NICH DNIA DZIECKA.

 

NO I NARESZCIE NADSZEDŁ CZAS NA DEGUSTACJĘ REGIONALNYCH PRZYSMAKÓW PRZYGOTOWANYCH
PRZEZ RODZICÓW. MAMY UGOTOWAŁY, CHARAKTERYSTYCZNE DLA WYLOSOWANEGO PRZEZ ICH DZIECI REGIONU, POTRAWY I PRZYGOTOWAŁY STANOWISKA, NA KTÓRYCH JE ZAPREZENTOWANO. STOŁY UGINAŁY SIĘ OD PRZERÓŻNYCH DAŃ. JEDLIŚMY
KLOPSY MIELONE, KOTLETY SCHABOWE, BIGOS, ZUPĘ GRZYBOWĄ, SAŁATKI, PLACKI ZIEMNIACZANE, PYZY, WĘDZONE RYBY, ZRAZY, PĄCZKI, PSTRĄGA I MAKRELĘ W GALARECIE, KASZĘ, ZUPĘ CEBULOWĄ, KWAŚNICĘ, KARPATKĘ, DROŻDŻÓWKI, SERNIKI I WIELE INNYCH POTRAW KUCHNI POLSKIEJ.

 

WSZYSTKIM DOPISYWAŁ WIELKI APETYT !!!

 

SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”.
SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”.
SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”.
SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”. SP Łebcz - PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM CIĘ POLSKO”.