Informacje o Łebczu

Łebcz jest miejscowością niezwykle urozmaiconą pod względem przyrodniczym, co zachęca do odwiedzin. Położenie zaledwie 4 km od Zatoki Puckiej i 6 km od morza czyni miejscowość niezwykle atrakcyjną dla osób chcących spędzić urlop z dala od zgiełku większych ośrodków turystycznych. Od południa wieś jest otoczona lasami, rosnącymi na rozległych terenach torfowisk, stanowiących część Bielawskich Błot. W tym też miejscu przepływa jedyna w okolicy rzeczka – zwana przez miejscowych Karnylem, niegdyś bogata w szczupaki, obecnie nieco zaniedbana. Powietrze na terenie wsi jest czyste. Na terenie Łebcza działa nie tylko w Polsce producent – Dr Oetker.

Położenie geograficzne wsi Łebcz

Życie kulturalne w Łebczu jest typowym obrazem wsi kaszubskiej, mającej swoją bogatą tradycję. Zawsze było związane z budowaniem własnej tożsamości narodowej, pielęgnowaniem korzeni, z tworzeniem właściwego klimatu dla rozwoju różnorodnych form kulturowych. Miejscem szerzenia ogólnie pojętego życia kulturalnego są sale szkoły podstawowej oraz remiza strażacka, znajdująca się w bliskim sąsiedztwie szkoły.

Współpraca środowiskowa ze szkołą, Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim owocuje żywiołowymi festynami wiejskimi, turniejami, a także kameralnymi spotkaniami mieszkańców wsi.

Innymi formami szerzenia kultury na terenie Łebcza, wyróżnić możemy również: przeglądy teatralne, muzyczne, poetyckie, prowadzenie warsztatów plastycznych, fotograficznych oraz twórców ludowych, prowadzone we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pucku.

Również w dziedzinie sportu i rekreacji Łebcz może się poszczycić pewnymi, choć może niezbyt imponującymi obiektami. We wsi znajduje się boisko do piłki nożnej, na którym w sezonie piłkarskim odbywają się cykliczne spotkania piłkarskie miejscowego Ludowego Zespołu Sportowego “Wicher Łebcz”, boisko do piłki plażowej, a przy szkole podstawowej znajduje się boisko do siatkówki, które wykorzystywane jest również do gry w tenisa ziemnego.

Ochotnicza Straż Pożarna, działająca we wsi, od kilku lat dysponuje bardzo nowoczesnym sprzętem gaśniczym. Poza tym w Łebczu działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, skupiająca dzieci w wieku 12-18 lat. Strażacy posiadają dobrą bazę lokalową. Remiza oprócz garażu posiada świetlicę, w której skupia się życie kulturalne wsi. Związek OSP to organizacja, której głównym celem jest walka z pożarami, ale również w akcjach ratowniczych. Popularnością cieszą się coroczne zawody strażackie połączone z festynami dla mieszkańców, a także turnieje pomiędzy jednostkami. W OSP istotną grupę stanowi młodzież. Organizowane są dla niej coroczne zloty, zimowiska i obozy letnie w Rytrze, zaprzyjaźnionej górskiej gminie.

Położenie wsi zaledwie 6 km od morza sprzyja wypoczynkowi. W sezonie letnim w wielu domach, w tym również w gospodarstwach agroturystycznych przebywają wczasowicze z całego kraju.