Informacje o Łebczu

Łebcz jest miejscowością niezwykle urozmaiconą pod względem przyrodniczym, co zachęca do odwiedzin. Położenie zaledwie 4 km od Zatoki Puckiej i 6 km od morza czyni miejscowość niezwykle atrakcyjną dla osób chcących spędzić urlop z dala od zgiełku większych ośrodków turystycznych. Od południa wieś jest otoczona lasami, rosnącymi na rozległych terenach torfowisk, stanowiących część Bielawskich Błot. W tym też miejscu przepływa jedyna w okolicy rzeczka – zwana przez miejscowych Karnylem, niegdyś bogata w szczupaki, obecnie nieco zaniedbana. Powietrze na terenie wsi jest czyste, gdyż w pobliżu nie ma w zasadzie zakładów przemysłowych. Na terenie administracyjnym wsi działa jednak znany nie tylko w Polsce producent – Dr Oetker.

Położenie geograficzne wsi Łebcz

Jak widać wieś leży wewnątrz trójkąta łączącego trzy większe ośrodki regionu, co też nie pozostawało bez znaczenia w przeszłości jeżeli chodziło o transport odbywający się pomiędzy tymi miejscowościami.

Życie kulturalne w Łebczu jest typowym obrazem wsi kaszubskiej, mającej swoją bogatą tradycję. Zawsze było związane z budowaniem własnej tożsamości narodowej, pielęgnowaniem korzeni, z tworzeniem właściwego klimatu dla rozwoju różnorodnych form kulturowych. Miejscem szerzenia ogólnie pojętego życia kulturalnego są sale szkoły podstawowej oraz remiza strażacka, znajdująca się w bliskim sąsiedztwie szkoły.

Współpraca środowiskowa ze szkołą, Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim owocuje żywiołowymi festynami wiejskimi, turniejami, a także kameralnymi spotkaniami mieszkańców wsi. Rozwija się życie muzyczne. Istotną rolę odgrywają tu zespoły rodzin muzykujących, które prezentują się na dorocznych Spotkaniach Rodzin Muzykujących.

Nową, interesującą formą działań kulturalnych przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury jest Teatr Lalek przy świetlicy w Łebczu. Poza już wymienionymi formami szerzenia kultury na terenie wsi, wyróżnić możemy również: przeglądy teatralne, muzyczne, poetyckie, prowadzenie warsztatów plastycznych, fotograficznych oraz twórców ludowych, prowadzone we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Również w dziedzinie sportu i rekreacji Łebcz może się poszczycić pewnymi, choć może niezbyt imponującymi obiektami. We wsi znajduje się boisko do piłki nożnej, na którym w sezonie piłkarskim odbywają się cykliczne spotkania piłkarskie miejscowego Ludowego Zespołu Sportowego “Wicher Łebcz”. Poza tym przy szkole podstawowej znajduje się boisko do siatkówki, które wykorzystywane jest również do gry w tenisa z racji na utwardzoną powierzchnię.

Ochotnicza Straż Pożarna, działająca we wsi, od kilku lat dysponuje bardzo nowoczesnym sprzętem gaśniczym. Poza tym w Łebczu działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, skupiająca kilkanaścioro dzieci w wieku 12-18 lat. Strażacy posiadają dobrą bazę lokalową. Remiza oprócz garażu posiada świetlicę, w której skupia się życie kulturalne wsi. Związek OSP to organizacja, której głównym celem jest walka z pożarami, ale w ostatnich latach uczestniczy również w szeroko rozumianych akcjach ratowniczych. Popularnością cieszą się coroczne zawody strażackie połączone z festynami dla mieszkańców, a także turnieje pomiędzy jednostkami. W OSP istotną grupę stanowi młodzież. Organizowane są dla niej coroczne zloty, zimowiska i obozy letnie w Rytrze, zaprzyjaźnionej górskiej gminie.

Łebcz posiada również dobrze funkcjonującą placówkę oświatową. Szkoła została odnowiona a zaplecze merytoryczne powiększyło się na początku 2003 roku o salę informatyczną. Placówka szkolna nie została w wyniku reformy edukacji przekształcona w gimnazjum, lecz prowadzi podstawowy tok nauczania klas 1-6. Budynek szkoły jest obiektem dużym i może stanowić doskonałą bazę do letniego wypoczynku kolonijnego. Położenie wsi zaledwie 6 km od morza sprzyja wypoczynkowi. W sezonie letnim w wielu domach, w tym również w gospodarstwach agroturystycznych przebywają wczasowicze z całego kraju.

Dla pełnego obrazu możliwości edukacyjnych warto wymienić kółka zainteresowań takie jak plastyczne, muzyczne i sportowe, dzięki którym dzieci mogą spędzać czas w sposób efektywny, rozwijając swoje umiejętności. We wsi funkcjonuje również klubo-czytelnia, w której coś interesującego dla siebie znajdą nie tylko dzieci, ale i młodzież, a nawet dorośli.

Poziom wykształcenia mieszkańców stale rośnie. Jeszcze kilkanaście lat temu ludzi z wyższym wykształceniem mieszkających w Łebczu można było policzyć na palcach jednej ręki, dzisiaj natomiast większość młodzieży kończącej szkoły średnie wybiera studia jako dalszą drogę życiową.

Łebcz jest wsią rolniczą. Działalność związana z rolnictwem stanowi znaczący procent w źródłach utrzymania mieszkańców. Nie ma już jednak takiego znaczenia, jak jeszcze kilka lat temu. Brak opłacalności produkcji rolnej skłoniła wielu mieszkańców do poszukiwania pracy w miastach regionu, a część rolników zdecydowała się na założenie gospodarstw agroturystycznych, co świadczy o ich przedsiębiorczości.