PIERWSZY DZIEŃ
NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
Rok szkolny 2015 – 2016 rozpoczął się 1 września we wtorek. Tego dnia, o godzinie 9.00, uczniowie, ich rodzice i nauczyciele spotkali się na mszy świętej w Kościele Parafialnym, pod wezwaniem św. Marcina w Łebczu. Mszę odprawił, w intencji uczniów, nauczycieli i pomyślnego nowego roku szkolnego, proboszcz naszej parafii, ks. Kazimierz Białk. Ponadto pierwszoklasiści i dzieci z oddziału przedszkolnego przyniosły do kościoła tornistry z podręcznikami, zeszytami i przyborami szkolnymi, które ksiądz Białk poświęcił. Po mszy wszyscy udali się do szkoły na uroczysty apel, który rozpoczął się odśpiewaniem hymnu narodowego. Podczas apelu, dyrektor szkoły, pani Regina Arent, przywitała nauczycieli, uczniów i rodziców, przedstawiła skład grona pedagogicznego, odczytała listy z życzeniami i pozdrowieniami od Prezesa Rady Ministrów – pani E. Kopacz, Pomorskiego Kuratora Oświaty - pani E. Wasilenko, Posła na sejm RP – pana K. Plocke i Rzecznika Praw Dziecka - pana M. Michalaka, skierowane do uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli, powitała nowych uczniów naszej szkoły, zapoznała wszystkich z organizacją nowego roku szkolnego oraz przedstawiła wychowawców klas. Po apelu klasy udały się do przydzielonych im sal lekcyjnych, gdzie spotkały się ze swoimi wychowawcami.