"Lech, Czech i Rus"
„Lech, Czech i Rus”, czyli lekcja patriotyzmu na scenie

Dnia 1 października 2015 roku gościliśmy w naszej szkole aktorów ze Studia Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii ART-RE z Krakowa z interaktywnym przedstawieniem

"Lech, Czech i Rus".

Spektakl, oparty na znanej legendzie, opowiadał o powstaniu państwa polskiego. Trzej książęta po wspólnym polowaniu rozdzielają się i każdy z nich udaje się w inną stronę w poszukiwaniu najlepszego miejsca na założenie państwa: Rus wyrusza na wschód, Czech na południe. Lech zostaje na żyznej ziemi, gdzie rzeki pełne są ryb, a bory zwierzyny. Tu zakłada państwo polskie i buduje gród - Gniezno.

Występ zakończył się patriotycznym akcentem. Artyści przypomnieli uczniom wiersz „Kto Ty jesteś”, po czym wszyscy wstali i wspólne zaśpiewali hymn Polski „Mazurka Dąbrowskiego”.

Spektakl uczył patriotyzmu i uwrażliwiał na symbole polskości, takie jak flaga, godło i hymn państwowy.

Dzieci miały możliwość wystąpienia na scenie razem z aktorami i współtworzenia przedstawienia.

Było gwarnie i wesoło, ale także podniośle i patriotycznie.

(Art-Re specjalizuje się w tworzeniu i wystawianiu przedstawień, programów ekologicznych i edukacyjnych dla dzieci na podstawie najpopularniejszych utworów literatury polskiej i obcej. Przedstawienia obejmują utwory z kanonu lektur szkolnych, ale także legendy, opowiadania, baśnie i bajki).