UROCZYSTE ŚLUBOWANIE
Jak miło, że jest nas coraz więcej!

Dnia14 października 2015 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość Ślubowania 27 uczniów z klas Ia i I b. W miłej, pełnej przyjaźni atmosferze, pierwszoklasiści zostali powitani przez dyrektora szkoły, panią R. Arent, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz uczniów z klasy II, a następnie przedstawili program artystyczny, po którym ślubowali, że
zawsze będą godnie reprezentować szkołę,
zachowywać się kulturalnie,
z szacunkiem traktować kolegów, nauczycieli
i wszystkich pracowników szkoły,
oraz sumiennie wykonywać obowiązki ucznia.

Później zostali pasowani na uczniów oraz otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez rodziców i szkołę.

Ostatnim punktem uroczystości był słodki poczęstunek, na którym spotkali się rodzice, nauczyciele i pierwszoklasiści.

Imprezę prowadzili członkowie samorządu uczniowskiego – Julianna Waz i Mateusz Sławiński. Za przygotowanie uczniów klas Ia i Ib oraz IIa i IIb do występów odpowiedzialne były ich wychowawczynie, panie Dorota Nazarczuk, Monika Gostomczyk, Emilia Brezińska – Lessnau i Bożena Smerczak. Słodki poczęstunek przygotowały mamy pierwszoklasistów wraz z ich wychowawczyniami.

Wydarzenie to było wielkim przeżyciem dla uczniów i ich rodziców.