Dzień
Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej, corocznie świętowany w rocznicę utworzenia, w 1773 roku, Komisji Edukacji Narodowej, jest świętem wszystkich pracowników oświaty.

Z tej okazji, w środę 14 października, odbyła się w naszej szkole uroczystość, na którą uczniowie zaprosili nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły.

Specjalnie dla nich, członkowie zespołu wokalnego, dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej i przedstawiciele samorządu uczniowskiego, pod kierunkiem pań Barbary Bondar. Darii Grabowskiej i Doroty Kunc, przygotowali gazetkę oraz program artystyczny z wierszami, piosenkami, życzeniami wszelkiej pomyślności i sukcesów w pracy oraz wręczyli im symboliczne róże.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie pani dyrektor, okolicznościowego tortu dla wszystkich pracowników naszej szkoły, przez przewodniczącą rady rodziców, panią Sylwię Bemke.