„MERK”

Dnia 16. 11. 2015 r uczniowie klas I- VI uczestniczyli w wycieczce do Władysławowa, by poszerzyć swoją wiedzę o naszym regionie. Podzieleni na dwie grupy wiekowe obejrzeli wystawę multimedialną pt. ”Praca rybaka-jak, gdzie, czym…”

w Centrum Promocji i Edukacji Szlaku Rybackiego Północnych Kaszub „MERK’. Po wysłuchaniu prelekcji przewodnika mogli skorzystać z symulatorów np. pracy echosondy czy urządzeń w sterówce kutra rybackiego.

Zapoznali się z pracą rybaków na morzu i w porcie dawniej i dziś. Wzięli również udział w konkursie, a nagrodą były gry edukacyjne o portach rybackich położonych na Półwyspie Helskim.

Uczniowie brali też udział w warsztatach edukacyjnych o tematyce ekologicznej. Poznali rożne gatunki kwiatów i roślin, rozróżniali ich nasiona. Wszyscy otrzymali pamiątkowe kalendarze ścienne z Błękitnej Szkoły.