Ogólnopolski
Dzień Praw Dziecka

W tym roku po raz drugi obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, który został ustanowiony przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka 7 listopada ubiegłego roku. Z tej okazji, 20 listopada, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w apelu przygotowanym przez uczniów klasy piątej pod kierunkiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pani Doroty Kunc.

Piątoklasiści poinformowali uczniów o krótkiej historii praw dziecka. Prawa dzieci zostały po raz pierwszy spisane w tak zwanej Deklaracji Genewskiej w 1924 r., ale w miarę pełny zbiór praw został zapisany w Konwencji o Prawach Dziecka przygotowanej przez ONZ w 1989 r. W Polsce Konwencja ta obowiązuje w Polsce w 1991 r. Wymienione zostały też podstawowe prawa dzieci: prawo do życia, do prywatności, do życia bez przemocy, do informacji, do nauki, ochrony zdrowia, oraz prawo do wychowania w rodzinie.