Wizyta pielęgniarek

W listopadzie 2015 r. klasę Ia i Ib odwiedziły
pielęgniarki z Ośrodka Zdrowia NZOZ w Strzelnie,
panie Bogusława Garbaczewska i Bożena Mońko.

    Podczas spotkania dzieci usłyszały kilka ważnych informacji na temat:
  • Higieny osobistej tj. mycie rąk, częste kąpiele, sprawdzanie czystości głowy, mycie zębów, codzienna zmiana bielizny.
  • Choroby brudnych rąk i ich konsekwencje.
  • Kontroli zębów u stomatologa, co najmniej dwa razy w roku.
  • Ubieranie się w okresie zimowym „na cebulkę”.
  • Dbanie o czystość najbliższego otoczenia.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali dyplomy dzielnego pacjenta.

Organizatorem spotkania była pani pedagog Wiesława Kudra.