Konkurs „Nie pal
przy mnie, proszę”

Konkurs był adresowany do uczniów klasy II a na zakończenie programu profilaktycznego pod tym samym tytułem.
W dniu 10. 02. 2016 r. wszyscy uczniowie, którzy wzięli w nim udział otrzymali nagrody i dyplomy. Specjalne wyróżnienie za swoje prace otrzymali uczniowie:
Aleksandra Eland i Fabian Grubba.
Prace uczniów zostały wyeksponowane na gazetce klasowej.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu była Pani Wiesława Kudra.