Konkurs wiedzy
o krajach anglojęzycznych

Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych został ogłoszony na początku marca. Skierowany był do uczniów klas IV-VI. Jego celem było rozpowszechnianie wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim oraz zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

Do konkursu przystąpiło 12 uczniów, którzy napisali test wiedzy. Prace zostały sprawdzone i ocenione. I miejsce zajęła Angelika Ellwart z klasy VI oraz Maciej Myśliński z klasy VI, II miejsce – Kamil Hintzke z klasy VI, a III miejsce Kamil Rathnau z klasy V. Wyniki zostały przedstawione na apelu szkolnym. Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, a wszyscy pozostali uczniowie zostali nagrodzeni za udział dyplomami oraz zakładkami do książek.

Organizatorem konkursu był opiekun samorządu uczniowskiego, pani Dorota Kunc.

Lista uczestników konkursu:

Klasa IV
1. Patrycja Marzeion
2. Paulina Mudlaff
3. Grzegorz Jaffke
4. Konrad Sobota

Klasa V
1. Kamil Rathnau
2. Martyna Nadolska
3. Mateusz Priebe
4. Rajmund Karsznia

Klasa VI
1. Angelika Ellwart
2. Maciej Myśliński
3. Kamil Hintzke
4. Mateusz Sławiński