Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi to akcje prowadzone corocznie wiosną a dokładnie 22 kwietnia. Celem tego dnia jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwach poszczególnych krajów. Dzień Ziemi ma uświadomić młodym mieszkańcom , jak kruchy jest ekosystem ziemi oraz jak duży wpływ na jego niszczenie mają działania człowieka. Z tej to okazji w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, którą pod kierunkiem pani Mirosławy Szczypior i Pani Klaudii Lisickiej przedstawiały nam klasy III, V i VI.

Najmłodsza klasa przedstawiła krótka scenkę sytuacyjną, natomiast klasy starsze wyrecytowały wiersze oraz 7 zasad domowej ekologii na Dzień Ziemii.

Na zakończenie wspólnie pani dyrektor Regina Arent przeprowadziła pogadankę o tematyce ekologicznej oraz wszyscy nauczyliśmy się piosenki.

Tradycyjnie każda klasa zgodnie z ustalonym harmonogramem wyszła do ulice Łebcza, aby posprzątać śmieci.

Ziemia to nasz wspólny dom, pamiętajmy o tym!!!